לפניכם אוסף תרגילים והמלצות שהכינה אהובה שפרלינג

ליחידת תכנות פונקציונלי.

אהובה מלמדת את היחידה מתחילת הפיתוח שלה בתיכון ליאובק בחיפה.

כל התכניות מותאמות לגרסה 53 , R4RS+

אתם מוזמנים להעזר בתרגילים בכיתותיכם.

לא ניתן לעשות כל שימוש מסחרי בחומר ללא רשות המחברת.

 

תרגילים לפרק 1

תרגילים לפרק 2

תרגילים לפרק 5

תרגילים לפרק 6