הוספת "חבילת תכנה" לתוכנת DrScheme

אם אתם עובדים עם גירסה 201 , ניתן להוסיף חבילת תוכנה שתכלול מספר פונקציות.

כתיבת חבילת תכנה:

1. בחלון ההגדרות (העורך הרגיל) יש לכתוב:

                                                            (module שם החבילה  mzscheme

                                                            (provide שם הפונקציה

                                                                      הגדרה רגילה של פונקציה ))

 

למשל, ההגדרה הבאה מתאימה לחבילה בשם new שמכילה את הפונקציה atom?  (פונקציה שלא קיימת בגירסה 201)

                                                  (module  new  mzscheme

                                                  (provide  atom?)

                                                  (define (atom? x)

                                                    (not (list? x ))))

2. שומרים את הקובץ ((file  --  save definitions as.

·       חשוב לתת לקובץ את השם שבחרתם (new בדוגמה לעיל)

·       רצוי לשמור את הקובץ במדור Teachpack

 

שימוש בחבילת תכנה:

1.     בוחרים באפשרות Language

2.     בחלון שנפתח בוחרים ב Add Teachpack

3.     בוחרים בקובץ הרצוי ומאשרים

4.     לוחצים על Execute

החל מרגע זה ניתן להשתמש בכל הפונקציות שהוגדרו בקובץ