דוגמה לבחינת בגרות בתמלילוגו

 

פרק ראשון (50 נקודות)

 

יש לענות על כל השאלות 5-1 . לכל שאלה 10 נקודות.

 

1.       תרגמו את ההוראות הבאות לשפת התכנות.

-             שנה את צורת הצב לצורה מספר 30

-             החתם את הצב בצורתו החדשה

-             שמור את הקובץ בשם נסיון

 

2.      רוצים להדפיס את המשפט  להתראות בשנה הבאה  ומתחתיו, בעשר שורות נפרדות, את המילה להתראות. בצעו את ההדפסה באמצעות שתי הוראות בלבד.

 

3.      נתונה תכנית ובה שני הליכים.

 

למד הכנה

   עט-מעלה

   קבע-כיוון 90

   קבע-צורה 16

   קבע-צבע 4

 סוף

 

למד א

   הדפס [המרוץ מתחיל] 

   חזור 20 

      [איש-רץ

       איש-עומד]

סוף

 

א.     איזה שם מתאים יותר להליך א? הסבירו במלים שלכם מה הליך זה מבצע.

ב.      הגדירו הליך חדש בשם תכנית-ראשית שיגרום תחילה לביצוע ההליך הכנה ואחר כך לביצוע ההליך השני.

 

4. לפניכם שתי הוראות שגויות. רשמו אותן מחדש בצורה נכונה.

                א. חזור  [עט-מטה החתם עט-מעלה]  15

                ב. הדפס קבע-צורה 14

 

5.      בהליך הבא חסרה הוראת הדפסה אחת. סמנו את הוראת ההדפסה המתאימה ביותר מבין שלוש ההוראות המופיעות לאחר ההליך, והסבירו מדוע היא ההוראה המתאימה ביותר.

למד בדיקה

נקה-תמליל

הדפס [שאלה]

הדפס [------]

הדפס ...................................

הדפס  3 * 7

 סוף

 

                  א.       הדפס [כמה ימים יש בשבוע?]

                   ב.        הדפס [איזה יום היום?]

                   ג.        הדפס [כמה ימים יש בשלושה שבועות?]

 

 

פרק שני  (50 נקודות)

יש לענות על שלוש שאלות:

על שאלה 6 (שאלת חובה , 10 נק')

ועל שתיים מהשאלות 7-9 (לכל שאלה 20 נק')

 

6.      נתון ההליך כרטיסים . בתחילת ההרצה, בתגובה לשאלה "כמה שורות באולם", מקלידים את המספר 20.  מה יודפס בהמשך על המסך?  העזרו בטבלת מעקב או בסרטוטי קופסאות.

למד כרטיסים

    הדפס [כמה שורות באולם?]

    שים-ב  "שורות  קלוט-מספר

    שים-ב  "כסאות-בשורה 40

    שים-ב  "יציע 100

    הדפס  :שורות

    הכנס  [מספר כסאות ביציע -]

    הדפס :יציע

    שים-ב  "כסאות-באולם  :שורות * :כסאות-בשורה

    הדפס  [מספר כסאות באולם -]

    הדפס  :כסאות-באולם

  סוף

 

7.      כתבו הליך שקולט שני מספרים ובודק אם הם שווים. אם כן – תודפס הודעה שהמספרים שווים. בכל מקרה אחר יודפס המספר הקטן מבין השניים.

 

8. כתבו תכנית שקולטת את מספר העמודים בכל אחד מ- 23,000 הספרים בספריה העירונית. התכנית תחשב את מספר העמודים הממוצע לספר בספריה זו, ותדפיס את המספר הממוצע. יש להיעזר בתת הליכים ולהשתמש בהוראת הדפסה במקומות המתאימים.

 

9. לפניכם הליך ראשי.

למד תכנית-ראשית

      איתחול

      לוח-רקע

      חזור  9 [משבצת]

      הדפס [מי ראשון?]

      שים-ב  "מתחיל קלוט-מילה

      הדפס  :מתחיל

  סוף

 

א.     הגדירו את התת-הליך לוח-רקע , כך שיסרטט על המסך מלבן בגודל 150 X 100 החל מהנקודה [75- 50-]. המלבן צריך להיות מלא בצבע צהוב (מספר 12).

ב.     העתיקו למחברת את כל הוראות היסוד בהליך תכנית-ראשית.

ג.      הוסיפו להליך הראשי הוראה שתגרום לכך שתת-הליך בשם משחק יתבצע 10 פעמים לאחר ההדפסה של שם השחקן הראשון.