יום עיון "עיצוב תכנה מונחה עצמים" 25.1.06

פורסמו המצגות והחומרים מיום העיון

 

ביום רביעי 25.1.06 התקיים באוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון לקראת המעבר לשפות התכנות החדשות.

היום הוקדש ליחידת הלימוד "עיצוב תכנה" בגרסתה המחודשת.

תכנית יום העיון:

·       עפרה ברנדס: דברי פתיחה

·       פרופ' נעם ניסן, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית: הוראת מדעי המחשב באקדמיה והשלכותיה על הוראת עיצוב תכנה בתיכון

מצגת ההרצאה של פרופ' נעם ניסן

·       פרופ' כתריאל בארי, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית: טיפוסי נתונים

מצגת ההרצאה של פרופ' בארי

·       גב' אירית ברזילי וד"ר אבי כהן, הפיקוח על הוראת מדעי המחשב, משרד החינוך: הנחיות הפיקוח לקראת המעבר לשפות התכנות החדשות ודיון עם הקהל

·       יעל אדמובסקי, צוות הפיתוח של היחידה הרביעית, האוניברסיטה העברית: רשימות ועצים ביחידה המחודשת

מצגת ההרצאה של יעל , דפי ממשקים (מחסנית, עץ, רשימה)

·       עפרה ברנדס, צוות הפיתוח של היחידה הרביעית, האוניברסיטה העברית: יחידת "עיצוב תכנה" המחודשת

מצגת ההרצאה של עפרה