יום עיון 1.6.05 - הוראת מדעי המחשב – לאן?

מכון ויצמן למדע

צורפו לאתר המצגות מיום העיון

 

ד"ר אבי כהן, מפמ"ר מדעי המחשב וטכנולוגיות מידע

המעבר לשפות java או C# - הנחיות בנוגע לדרכי ההוראה, בחינות הבגרות, ופיתוח חומרי הלמידה

ד"ר תמי לפידות, מנהלת מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

סיכום שנת פעילות של המרכז הארצי ולקראת הפעילות בשנת תשס"ו

הרצאת אורח של מר שלמה רוזנפלד, חמד"ע

בנושא: "מדע חישובי" – מקצוע חדש בחמד"ע

הרצאת אורח של פרופ' קני פרייס, יו"ר הוועד המנהל של מל"מ

ויו"ר וועדת ההיגוי העליונה ללימודי מדע וטכנולוגיה

בנושא: הוראת מדעי המחשב והנדסת תוכנה במאה ה- 21

הרצאת אורח של ד"ר אייל כהן, חמד"ע

בנושא: אבולוציה דרויניסטית של תכניות מחשב – תיאוריה, יישום ושימוש בהוראת מדעי המחשב

מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים