יום עיון: הוראת מדעי המחשב בחטיבת הביניים

תל"ן חט"ב מופיע במלואו באתר הפיקוח – כניסה מכאן

 

ביום רביעי 16.11.05 התקיים בת"א יום עיון משותף לפיקוח ולמרכז המורים הארצי, שהוקדש להוראת מדעי המחשב בחטיבת הביניים, בשעות 15:00-20:30

במסגרת יום העיון הוצגו ופורטו כל התכנים של תכנית הלימודים (תל"ן) שפורסמה ע"י הפיקוח.

יום העיון התקיים באשכול פיס שצמוד לעירוני א' ת"א, שפרינצק 4 ת"א.

 

15:00 –  15:45

התכנסות, הרשמה, כיבוד

15:45 –  16:00

פתיחה, ברכות

16:00 –  16:30

ד"ר ראובן חוטובלי, מ"מ מפמ"ר מדעי המחשב וטכנולוגיות מידע

תל"ן חט"ב: הנחיות כלליות

16:30 –  17:00

חלופה א: תכנות במערכת גרפית – מר יורם לס

17:00 –  17:30

חלופה ב: סביבת לוגו – ד"ר תמי לפידות

17:30 –  18:00

הפסקה, כיבוד

18:00 –  18:30

חלופה ג: סביבת מאמא – מר מאיר סלע

18:30 –  19:00

חלופה ד: סביבת קארל - ד"ר תמר פז

19:00 –  19:30

יסודות אינטרנט – מר אשר ימין

19:30 –  20:00

מבנה מחשב – גב' נילי נווה

20:00 –  20:30

שאלות ותשובות, סיכום