ברוכים  הבאים  לאתר  תכנות  לוגי

חומרים

מצגות

קישורים

דוגמאות של פרויקטים בתכנות לוגי

חוברת תרגילים: תוכן עניינים,  קובץ מכווץ של כל התרגילים

מאמר: פרויקט ככלי להערכה ולשיפור למידה במדעי המחשב: שרה פולק וד"ר זהבה שרץ

תכנות לוגי- יחידת לימוד שלישית קבוצת מדעי המחשב, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן

מצגת CUT שליטה על מנגנון החיפוש של פרולוג

רקורסיה מבעד למשקפי הפרדיגמה נוע רגוניס

הוראת מדעי המחשב – מפגש בין תרבויות תכנות יפעת בן-דוד קוליקנט. קובץ מכווץ

 

תכנית הלימודים (מאתר הפיקוח)

הכניסה לפורום תכנות לוגי בהנהלת שרה פולק

מערכי שיעור ללימוד שפת פרולוג AMZI בעברית (במסגרת "סדנאות איתן לטכנולוגיות המידע") הכניסה מכאן

אתר המכיל מערכי שיעור בעברית ל- AMZI פרולוג. הכניסה כאן

מערכי שיעור באנגלית. אתר המקיף נושאים רבים בפרולוג. הכניסה כאן

אתר של אור ויס: OW-Prolog התאמה של פרולוג תחת חלונות לעברית יחד עם גרפיקה חלונאית. הכניסה כאן