תרגילים בתיכנות לוגי

נוע רגוניס

 

תרגיל בפרולוג פסוקי

תרגיל בייצוג נתונים על ידי עץ - כלי תחבורה

תרגיל בנושא מתוארים – הצגות

תרגיל בנושא מתוארים וחוקים - סרטים

תרגילים לשימוש בשלילה - משפחה

תרגיל בנושא שלילה – צמחים

תרגיל בנושא שלילה – ציירים

תרגיל בנושא שלילה -מזג אויר

תרגיל בביטויים חשבוניים - קפיצה למרחק

תרגיל בנושא רקורסיה מלכים ורכבת

תרגיל בנושא מארזים - ציוני תלמידים

תרגיל ברשימות - מקצועות לימוד

תרגיל מתארים לבניית רשימות רכבות

תרגיל מסכם - בית ספר

תכנית להדגמת שימוש בקלט פלט ולולאות בפרולוג - חשבון במרכול

מיון רשימה

דוגמא למבחן שנתי