מתי קראתם לאחרונה מחקר עדכני או מאמר באנגלית המוקדש ללמידה והוראה של מדעי המחשב?

אנחנו עשינו עבורכם את העבודה.

סקר  ספרות

 

בתמיכת מל"מ – המרכז הישראלי להוראת המדעים – ערכנו חיפוש ואיתור של מחקרים ומאמרים שפורסמו בעיתונות המקצועית הבינלאומית, בחרנו מאמרים מומלצים, תמצתנו אותם וערכנו עבורכם סקירה שלהם*. בחרנו בשני תחומים מרכזיים: "קשיים של מתחילים בלימוד תכנות ויסודות מדעי המחשב" ו"למידה והוראה של רקורסיה".

הסקירה פורסמה במלואה גם בכתב העת "הבטים בהוראת מדעי המחשב" – הסקירה בנושא "רקורסיה" פורסמה בגליון ינואר 2002 והסקירה בנושא "קשיי מתחילים" פורסמה בגליון יוני 2002. באתר הזה תוכלו למצוא את הסקירה המלאה בשני הנושאים.

אנו מקווים שהסקירה תציג בפניכם מידע רלבנטי ותסייע לכם בעבודתכם השוטפת. אנו מקווים גם שהיא תהווה אתגר לפיתוח כלים חדשים לאיתור ולאבחון קשיים של תלמידים, ותעודד פיתוח של שיטות הוראה ולמידה, חומרי למידה תומכים, ואמצעי המחשה לטיפול בקשיים אלו ולמניעתם.  

מרכז המורים הארצי למדעי מחשב ישמח לפרסם מפרי עטם של מורים שירצו לשתף את כולנו בתופעות מעניינות שגילו אצל תלמידיהם, בהתלבטויות, ובתוצרים שפיתחו לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה.

 

מבנה הסקירה

בכל אחד מהתחומים, הסקירה נפתחת בפרק מבוא, המציג את הרקע התיאורטי ומסכם את הנושא תוך התייחסות גם למקורות שלא נבחרו לסקירה המפורטת.

לאחר מכן מובאים תקצירים של מאמרים נבחרים המתייחסים להבטים שונים של הנושא. המאמרים נבחרו על פי מידת חשיבותם המחקרית ועל פי מידת התאמתם לתכנית הלימודים בארץ. כל אחד מהתקצירים נפתח בהקדמה קצרה וברשימת מושגים מרכזיים שמופיעים במאמר.

לבסוף מובאת רשימת מקורות עשירה של מאמרים נוספים מומלצים לקריאה.

 

תודות

·          תודה לד"ר ברוריה הברמן ממכון ויצמן שערכה את הסקירה בנושא "קשיי מתחילים".

·          תודה לד"ר דלית לוי מהטכניון שערכה את הסקירה בנושא "רקורסיה".

·          תודה לפרופ' מוטי בן-ארי ממכון ויצמן על היעוץ האקדמי.

·          תודה לכל מי שקראו והעירו על גרסאות קודמות. הערותיהם תרמו רבות לשיפור הגרסה הסופית.

·          תודה להנהלת מל"מ ולאגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך על התמיכה התקציבית בעריכת הסקירה והוצאתה לאור.

 

קשיים של מתחילים בלימוד תכנות ויסודות מדעי המחשב

מבוא

תקצירים נבחרים

R. Samurçay (1989) - מושג המשתנה בתכנות: משמעותו והשימוש בו בפתרון בעיות על ידי מתכנתים מתחילים.

J.G. Spohrer and E. Soloway (1986) - ניתוח שגיאות שכיחות של מתכנתים מתחילים.

R.D. Pea (1986) - שגיאות מושגיות בלתי תלויות בשפת תכנות של מתכנתים מתחילים.

D.N. Perkins and F. Martin (1986) - ידע שברירי ושימוש חסר באסטרטגיות של מתכנתים מתחילים.

S.A. Joni and E. Soloway (1986) - אבל התכנית שלי רצה! חוקי דו-שיח עבור מתכנתים מתחילים.

A.E. Fleury (1993) - אמונות תלמידים לגבי תכנות בפסקל.

רשימת מקורות נבחרים

 

למידה והוראה של רקורסיה

מבוא

תקצירים נבחרים

G. Ford (1982) - מסגרת להוראת רקורסיה.

S.M. Haynes (1995) - כיצד להסביר רקורסיה ללומדים מתחילים.

C. Wu, N.B. Dale, L.J. Bethel (1998) - מודלים וסגנונות קוגניטיביים בהוראת רקורסיה.

H. Kahney (1989) - מה מתכנתים 'טירונים' יודעים אודות רקורסיה?

J. Segal (1995) - כיצד לומדי תכנות פונקציונלי מפרשים פונקציות רקורסיביות.

רשימת מקורות נבחרים

 

חזרה לאתר המרכז הארצי

חזרה לגליון יוני 2002

חזרה לגליון ינואר 2002

חזרה לאתר הבטים

 *  עמוד: 1
הסקר יצא לאור בחוברת המאגדת את שני החלקים והוגשה למל"מ - הברמן, ב., לוי, ד., לפידות, ת. (עורכות). סקר ספרות "קשיי למידה למתחילים בהוראת מדעי המחשב והוראת רקורסיה". הוצאת "מחשבה" – מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, 2001.