תקציררשימת מקורות למבוא לסקר ספרות בנושא "רקורסיה, למידתה והוראתה"

תקציר הרשימה נאספה ונערכה על-ידי ד"ר דלית לוי

בתוך הברמן, ב., לוי, ד., לפידות, ת. (עורכות). סקר ספרות "קשיי למידה למתחילים בהוראת מדעי המחשב והוראת רקורסיה".

הוצאת "מחשבה" – מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, 2001. עמודים 78-79.

תקציר 

1.      אהרוני, ד. (1999). תפיסת מושגים במבני נתונים על ידי סטודנטים לתואר ראשון. חיבור לתואר דוקטור, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים - הטכניון, חיפה.

2.      בן-ארי, מ. וצוות הפיתוח (1998). יסודות מדעי המחשב, פרק 3. המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע והמרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט.

3.      בן-ארי מ. ורייך נ. (1996). רקורסיה - מהמחשה לתכנית. הבטים בהוראת מדעי המחשב 7, עמודים 45-47.

4.       ברנדס, ע. וצוות מדעי המחשב (1997). עיצוב תכנה. המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

5.       היליס, ד. ו. (2000). התבנית שבאבן - הרעיונות הפשוטים שביסוד פעולתו של המחשב. הוצאת הד ארצי, אור יהודה. תרגום: עמנואל לוטם.

6.       חדשי ר. (1996). הבטים אינטרדיסציפלינריים של מדעי-המחשב. חיבור לתואר M.Sc, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים - הטכניון, חיפה.

7.      לוי, ד. (1991). מטפורות בהוראת מדעי-המחשב בתיכון. חיבור לתואר M.Sc, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים - הטכניון, חיפה.

8.      לוי, ד. (2001). התפתחות מושגים במדעי המחשב באמצעות פעילויות סיווג והכללה. חיבור לתואר דוקטור, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים - הטכניון, חיפה.

9.      לירון א. (1996). למה קשה להבין רקורסיה?  הבטים בהוראת מדעי המחשב 7, עמודים 6-13.

10.    לפידות, ת., לוי, ד. ופז, ת. (2001). תכנות פונקציונלי – מדריך למורה. המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון והמרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט.

11.    צצקיס, ר. (1985). רקורסיה - רעיון רב עוצמה במתמטיקה, מחשבים וחינוך. חיבור לתואר שני, הפקולטה לחינוך - אוניברסיטת חיפה.

12.    שרץ, ז., הברמן, ב., בן-זקן, א., וגלוברמן נ. (1996). תכנות לוגי (פרולוג). המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע והמרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט.

13.    Anderson J.R., Pirolli P. & Farrel R. (1988). Learning to program recursive functions. In M.T. Chi, R. Glaser & M.J. Farr (Eds.), The nature of expertise (pp. 153-183). Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

14.    Ben-Ari, M. (1997). Recursion: From Drama to Program. Journal of Computer Science Education, 11(3), 9-12.

15.    Bhuiyan, S., Greer, J.E. & McCalla, G.I. (1994). Supporting the learning of recursive problem solving. Interactive Learning Environments, 4 (2), 115-139.

16.    Ford, G. (1982). A framwork for teaching recursion. SIGCSE Bulletin 14(2), 32-39.

17.    Garland, S.J. (1987). Introduction to computer science with applications in Pascal. NY: Addison-Wesley.


18.    George, C.E. (2000-a). EROSI – Visualising recursion and discovering new errors. The Proceedings of the 31st SIGCSE technical symposium on computer science education, Austin, Texas. 305-309.

19.    George, C.E. (2000-b). Experiences with novices: The importance of graphical representations in supporting mental models. In A.F. Blackwell & E. Bilotta (Eds). Proceedings of the 12th Workshop of the Psychology of Programming Interest Group, Cozenza Italy.

20.    Gersting, J.L. (1996). Mathematical structures for computer science (third edition). NY: W. H. Freeman and Company.

21.    Harvey, B. & Wright, M. (1994). Simply Scheme. Cambridge, Mass.: MIT press.

22.    Harvey, B. (1985). Computer science logo style, volume 1: Intermediate programming. Cambridge, Mass.: MIT press.

23.    Haynes, S.M. (1995). Explaining recursion to the unsophisticated. SIGCSE Bulletin Vol. 27, No.3, 3-6.

24.    Hofstadter, D. (1979). Godel, Escher, Bach – An Eternal Golden Braid. NY: Vintage books.

25.    Kahney, H. (1989). What do novice programmers know about recursion? Soloway, E. & Sphorer, J.C. (eds), Studying the novice programmer, LEA publishers. 209-228.

26.    Kurland D.M. & Pea. R.D. (1983). Children’s mental models of recursive LOGO programs. In  Proceedings of the 5th Annual Conference of the Cognitive Science Society, session 4, 1-5.

27.    Leron U. (1988). What makes recursion hard. Proceedings of the Sixth International Congress on Mathematics Education (ICME6), Budapest, Hungary.

28.    Roberts E.S. (1986). Thinking Recursively. John Wiley & Sons.

29.    Segal, J. (1995). Empirical studies of functional programming learners evaluating recursive functions. Instructional Science 22, 385-411.

30.    Troy M.E. & Early G. (1992). Unraveling recursion, Part I and II. The Computing Teacher, March-April 1992.

31.    Valazquez-Iturbine, J.A. (2000). Recursion in gradual steps (is recursion really that difficult?). The Proceedings of the 31st SIGCSE technical symposium on computer science education, 310-314. Austin, Texas

32.    Wu, C., Dale, N.B., & Bethel, L.J. (1998). Conceptual models and cognitive styles in teaching recursion. SIGCSE 30, Atlanta GA, USA, 292-296.

חזרה לאתרתקציר