קורס מורים מובילים תשס"ט: שילוב המעבדה בהוראת "יסודות" ו"עיצוב תוכנה"

 

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לקורס מורים מובילים תשס"ט.

הקורס יתמקד בשילוב המעבדה בהוראת "יסודות" ו"עיצוב תוכנה".

הקורס יפתח ביום רביעי 5.11.08, בהיקף כולל של 56 שעות (מוכר לגמול עם ציון) ויורכב מהפעילויות הבאות:

5 מפגשים יתקיימו פעם בחודש בימי רביעי אחה"צ בתל אביב, בשעות 16:00-20:00 (החל מ- 5.11.08) בתאריכים הבאים:

     ד 5.11.08, ד 3.12.08, ד 7.1.09, ד 4.2.09, ד 4.3.09

3 ימים מרוכזים בקיץ 2009 (סמינר קיץ)

6 שעות מתוקשבות.

משתתפי הקורס יסייעו בהעברת סדנאות פדגוגיות למורים וכן יעסקו בפיתוח חומרים שיועמדו לרשות כלל המורים של המקצוע.

התרומה הקונקרטית למען מורי המקצוע תסוכם באופן אישי עם כל אחד מהמשתתפים שיתקבלו לקורס. 

 

דרישות קבלה:

·                    מורה בפועל למדעי המחשב בחטיבה העליונה.

·                    נסיון בהוראה בפועל של "יסודות" או "עיצוב תוכנה" בשפות החדשות (בשנת תשס"ח או תשס"ט).

·                    התחייבות לתרום למורי המקצוע (התרומה הקונקרטית תסוכם באופן אישי עם כל אחד מהמשתתפים).

·                    הקורס מתאים גם למורים שהשתתפו כבר בעבר בהשתלמויות אחרות למורים מובילים.

 

מורים המעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים למלא את טופס ההרשמה המצורף ולשלוח אותו אלינו עד ליום חמישי 11.9.08

התשלום לקורס: 100 ש"ח (יגבה רק מהמורים שיתקבלו לקורס).

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המרכז הארצי   lapidot@tx.technion.ac.il

פתיחת הקורס מותנית בקבלת אישור ממשרד החינוך!

 

 

 

טופס הרשמה לקורס מורים מובילים תשס"ט

נא לשלוח עד 11.9.08 אל:

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, הוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה 32000

או לפקס 04-8293004, או לדוא"ל   lapidot@tx.technion.ac.il

 

שם: ___________________   משפחה: _______________________   

ת.ז. _____________________________

כתובת: __________________________________________________________________

טלפון בבית: __________________________   טלפון נייד: ____________________________

דואר אלקטרוני (חובה): __________________________________________________

בית ספר: ______________________________    יישוב: ____________________________

סמל בית הספר: _________________

 

אני מלמד/ת מדעי המחשב _____ שנים.

בשנת תשס"ט אלמד:

             ð     יסודות מדעי המחשב בשפה ________ (נא להשלים)

             ð     עיצוב תוכנה בשפה _________ (נא להשלים)

 

יש לי נסיון קודם בהוראת

             ð     יח"ל שלישית 899127: חלופה _________________________ (נא להשלים איזו חלופה לימדתם)

             ð     יח"ל חמישית 899205: חלופה _________________________ (נא להשלים איזו חלופה לימדתם)

 

כתבו בקצרה איך צריך לדעתכם לשלב את המעבדה בהוראת יסודות / עיצוב תוכנה בצורה הטובה ביותר:

 

 

 

 

תנו דוגמה אחת קונקרטית לשילוב מוצלח של המעבדה בהוראת יסודות / עיצוב תוכנה:

 

 

 

 

הערות נוספות: (נא לפרט שיקולים נוספים שלדעתך ראוי שנתחשב בהם בקבלתך לקורס)

 

 

   ð      אני מתחייב/ת לתרום למורי מדעי המחשב (התרומה תסוכם באופן אישי עם כל אחד מהמשתתפים)

 

תאריך: ____________________     חתימה: ___________________________