קורס מורים מובילי עיצוב תוכנה תשס"ח

ההשתלמות תיפתח ביום רביעי 10.10.07 כמתוכנן – גם במקרה של שביתה

נשלחו תשובות לכל הנרשמים.

אם לא קיבלתם תשובה – נא לפנות אלינו בדחיפות

 

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לקורס מורים מובילים ל"עיצוב תוכנה" בשפות מבוססות עצמים.

צוות הפיתוח של יח"ל "עיצוב תוכנה" מהאוניברסיטה העברית בירושלים ישתתף בקורס באופן פעיל.

הקורס יפתח ביום רביעי 10.10.07 (אחרי סוכות), בהיקף כולל של 112 שעות (מוכר לגמול עם ציון) ויורכב מהפעילויות הבאות:

9 מפגשים (54 שעות) - יתקיימו פעם בחודש בימי רביעי בתל אביב (החל מ- 10.10.07) בתאריכים הבאים:

     ד 10.10, ד 31.10, ד 21.11 (יתכן שינוי), ד 26.12, ד 16.1, ד 13.2, ד 12.3, ד 9.4, ד 14.5

המפגשים המרוכזים יתקיימו בשעות אחה"צ 15:30-20:00

3 ימים מרוכזים בקיץ 2008 (סמינר קיץ, כנראה סוף יוני);

30 שעות מתוקשבות.

 

מטרות הקורס:

1. העמקה בתכנים של יחידת "עיצוב תוכנה מבוסס עצמים"

2. הכשרת משתתפי הקורס לקראת העברת סדנאות ומתן תמיכה למורים ברחבי הארץ, בנושא "עיצוב תוכנה מבוסס עצמים" (במסגרת הקורס יבנה תיק השתלמות מסודר שיכלול מצגות, תרגילים ודפי עבודה. החומרים האלה ישמשו את המורים המובילים להעברת סדנאות ברחבי הארץ)

3. ניסוח הניסיון המעשי המצטבר והלקחים של משתתפי הקורס לטובת קהילית מורי מדעי המחשב

 

התכנים שיטופלו במסגרת הקורס: (יתכנו שינויים ותוספות על פי דרישות וצרכים שיאותרו תוך כדי השנה)

·                    משמעות המושג הפניות, עצמים שמכילים הפניות מטיפוס עצמים, חוליות, גנריות

·                    מבנים מבוססי חוליות, אוספים

·                    רקורסיה

·                    אוספים המיוצגים בעזרת טיפוסי נתונים מופשטים: מחסנית, תור, מפה ואוספים קונקרטיים (מילון ...)

·                    אוספים נוספים: רשימה ועץ בינרי 

·                    כדי להעמיק בהבנה של תכני היחידה, יבצעו כל משתתפי הקורס משימה נלוית מעשית (פרויקט תכנותי). ההנחיה לפרויקט תינתן במהלך הקורס והעבודה על הפרויקט תעשה ברובה במסגרת שיעורי הבית

 

דרישות קבלה:

·                    מורה בפועל למדעי המחשב בחטיבה העליונה.

·                    הוראה בפועל של עיצוב תוכנה מבוסס עצמים בשנת הלימודים הקרובה - תשס"ח.

·                    ידע קודם מקיף באחת משפות התכנות החדשות (ג'אווה או סישרפ).

·                    פתיחות רבה ומוכנות להשתתף באופן פעיל בכל המשימות של הקורס.

·                    הקורס מתאים גם למורים שהשתתפו כבר בעבר בהשתלמויות אחרות למורים מובילים.

 

מורים המעוניינים להשתתף בקורס מתבקשים למלא את טופס ההרשמה המצורף ולשלוח אותו אלינו עד ליום ראשון 2 ספטמבר 2007  

התשלום לקורס: 100 ש"ח (יגבה רק מהמורים שיתקבלו לקורס).

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המרכז הארצי   lapidot@tx.technion.ac.il

פתיחת הקורס מותנה בקבלת אישור ממשרד החינוך!

 

 

טופס הרשמה לקורס מורים מובילים תשס"ח

נא לשלוח עד 2.9.07 אל:

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, הוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה 32000

או לפקס 04-8293004, או לדוא"ל   lapidot@tx.technion.ac.il

 

שם: ___________________   משפחה: _______________________    ת.ז. _________________________

כתובת: ______________________________________________________________________________

טלפון בבית: __________________________   טלפון נייד: ____________________________

דואר אלקטרוני (חובה): __________________________________________________

בית ספר: _______________________________________    יישוב: ____________________________

סמל בית הספר: _________________

 

אני מלמד/ת מדעי המחשב _____ שנים.

 

בשנת תשס"ח אלמד את "עיצוב תוכנה" בשפת

             ð     ג'אווה

             ð     סי שרפ

 

אני מעדיף שהמפגשים החודשיים בת"א יתקיימו: (סמן)

             ð     בשעות הבוקר 9:30-14:00

             ð     בשעות אחה"צ 15:30-20:00

 

אני מתחייב/ת להעביר בתשס"ח סדנה פדגוגית למורי מדהמ"ח באזור : ____________________________

 

חשוב לי להשתתף בקורס כי:

 

 

 

הערות נוספות: (נא לפרט שיקולים נוספים שלדעתך ראוי שנתחשב בהם בקבלתך לקורס)

 

 

 

 

תאריך: ____________________     חתימה: ___________________________