מרכז המורים הארצי ומט"ח: קורס מורים מובילים תשס"ג – מבוא למערכות מידע

 

תרגיל 1  – אילוף כלבים:

 

קרא את הקטע הבא המתאר אירועים הקשורים לאילוף כלבים בחוות "הכלבלב" – מבוסס על בחינת בגרות בניתוח ועיצוב מערכות א' 2002:

 

תיאור כללי: בחוות ה"כלבלב" מאלפים כלבים. התנאים לקבלת כלב לאילוף הם אלה: לכלב יש רשיון, הכלב בן ששה חודשים לפחות ויש בחווה כלוב אחסון פנוי.

בחווה יש 20 כלובים וכל אחד מהם יכול להכיל רק כלב אחד.

בחווה עוסקים בשלושה סוגי אילוף: אילוף בסיסי, אילוף להגנה ואילוף לשמירה.

התנאי לקבלת כלב לאילוף להגנה: הכלב עבר קורס אילוף בסיסי.

התנאי לקבלת כלב לאילוף שמירה: הכלב עבר את קורס האילוף להגנה

 

אירוע 1  - בקשה לאילוף:

בעל הכלב המבקש למסור את כלבו לאילוף, מתקשר לחוות ה"כלבלב" ומוסר את הפרטים האלה: תז. בעל הכלב,  שם בעל הכלב, מס. טלפון,  מספר הרשיון של הכלב, סוג הכלב, תאריך הלידה של הכלב, וסוג האילוף המבוקש.

במשרד בודקים: אם זה כלב חדש (שאין שום מידע עליו במערכת), מוספים את הפרטים הבסיסיים על הכלב ובעליו. בכל מקרה בודקים אם הכלב מתאים לסוג האילוף הדרוש ואם יש כלוב מתאים פנוי. במידה והוא עומד בתנאים מוסרים לו את תאריך תחילת האילוף, מספר הימים לאילוף הדרוש.

 

אירוע 2 – קביעת תוכנית האילוף:

כשמגיע הכלב לאילוף מקבל את פניו אחד משלושת המאלפים בחווה, הקובע את תוכנית האימונים בהתאם לסוג האילוף הדרוש.

 

אירוע 3 – ביצוע האילוף

בכל יום מעדכן המאלף את פרטי ההתקדמות של הכלב במהלך האילוף.

 

אירוע 4 – טיפול בסיום אילוף:

בסיום הקורס, בעל הכלב מקבל תעודה ובה פרטי הכלב, פרטי בעל הכלב ופרטי האילוף שעבר.


תרגיל 1  – אילוף כלבים:  איתור טיפוסי-ישויות

 

תיאור כללי: בחוות ה"כלבלב" מאלפים כלבים. התנאים לקבלת כלב לאילוף הם אלה: לכלב יש רשיון, הכלב בן ששה חודשים לפחות ויש בחווה כלוב אחסון פנוי.

בחווה יש 20 כלובים וכל אחד מהם יכול להכיל רק כלב אחד.

בחווה עוסקים בשלושה סוגי אילוף: אילוף בסיסי, אילוף להגנה ואילוף לשמירה.

התנאי לקבלת כלב לאילוף להגנה: הכלב עבר קורס אילוף בסיסי.

התנאי לקבלת כלב לאילוף שמירה: הכלב עבר את קורס האילוף להגנה

אירוע 1  - בקשה לאילוף(הרשמה):

בעל הכלב המבקש למסור את כלבו לאילוף, מתקשר לחוות ה"כלבלב" ומוסר את הפרטים האלה: תז. בעל הכלב,  שם בעל הכלב, מס. טלפון,  מספר הרשיון של הכלב, סוג הכלב, תאריך הלידה של הכלב, וסוג האילוף המבוקש.

במשרד בודקים: אם זה כלב חדש (שאין שום מידע עליו במערכת), מוספים את הפרטים הבסיסיים על הכלב ובעליו. בכל מקרה בודקים אם הכלב מתאים לסוג האילוף הדרוש ואם יש כלוב מתאים פנוי. במידה והוא עומד בתנאים מוסרים לו את תאריך תחילת האילוף, מספר הימים לאילוף הדרוש.

אירוע 2 – קביעת תוכנית האימונים

כשמגיע הכלב לאילוף מקבל את פניו אחד משלושת המאלפים בחווה, הקובע את תוכנית האימונים בהתאם לסוג האילוף.

אירוע 3ביצוע האילוף

בכל יום מעדכן המאלף את פרטי ההתקדמות של הכלב במהלך האילוף.

אירוע 4טיפול בסיום אילוף:

בסיום הקורס, בעל הכלב מקבל תעודה ובה פרטי הכלב, פרטי בעל הכלב ופרטי האילוף שעבר.

 

טיפוס –ישויות באירוע

קטגורית עצמים

בעל כלב

 כלב

ישויות חיצוניות

 

מסמכים

 

יחידות של הארגון

כלוב

ציוד ששיך לארגון

סוג אילוף

חומרי גלם, מוצרים ושירותים

בקשה לאילוף

עדכון פ. התקדמות

אירועים

מאלף

בעלי תפקידים בארגון

 

2. קביעת תכונות  לטיפוסי ישויות:

תכונות

טיפוס-ישויות

מס. תז., שם,  טלפון

בעל כלב

מס. רשיון, ת. לידה, סוג הכלב, {סוג אילוף}

כלב

מס. כלוב, תאריך, פנוי כ/ל

כלוב

שם מאלף,

מאלף

סוג אילוף, מס. ימים, תוכנית אימונים

אילוף

מס. רשיון, סוג אילוף, ת. התחלה, מס. כלוב , שם מאלף

בקשות אילוף

מס. רשיון, סוג אילוף, תאריך, תיאור פ. התקדמות

פ. התקדמות

 

הערות:

·       כל כלב מבצע סוג אילוף מסוים פעם אחת. בכל סוג  אילוף נקבע מאלף אחד.

·       למאלף יש נתונים נוספים שמשרתים את מערכת המידע של חוות ה"כלבלב" כמו השכלה, ת. לידה, ת. התחלת עבודה ועוד. אבל לצורך האירוע שתואר אין בהם צורך.

·       האם בקשת אילוף זו טיפוס-ישות או קשר???

·       התאמה למציאות: אם תוכנית אימונים לא הייתה קבועה לפי סוג האילוף, אז היינו מתייחסים אליה כאל  טיפוס-ישויות "תוכנית אימונים".

 

3. זיהוי קשרים והתכונות של הקשרים

עבור טיפוסי הישויות שזוהו , נעבור על האירוע ונזהה קשרים ביניהם. קשרים ביניהם יכולים להיות פעלים (פועל המקשר בין נושא ומושא)

 

טיפוס ישות

קשר

טיפוס-ישויות

כלב

הוא בעל

(הכלב שייך ל)

<-        ->>

בעל כלב

בקשת אילוף

מבקש

<-           ->>

כלב

לסוג אילוף

מותאמת

<<-          ->

בקשת אילוף

בכלוב

משתמשת

<<-          ->

בקשת אילוף

בקשת אילוף

מבצע

<<-          ->

מאלף

פ. התקדמות

מדווח

<-          ->>

(מאלף) בקשת אילוף

 

בדיקה: כל הפעולות המתוארות באירוע ניתנות לביצוע באמצעות טיפוסי-ישויות וקשרים שהגדרנו