מאגר טיפים להוראת עיצוב תכנה

טבלת מעקב לעצים

אלה פוק ורימה גרוסמן, יוהנה ז'בוטינסקי

 

מה מחזירה הפונקציה הבאה עבור העץ הנתון?

Function What ( t: tree_type) : integer;

Begin

      If   tree_is_empty (t)  then What := 0

      Else What := 1 + What ( tree_left_subtree (t) ) + What  (tree_right_sutree (t) )

End;

 

 

נדגים את הפתרון בעזרת הטבלה הבאה ונבנה את תוצאת הסריקה בסדר תחילי על העץ הנתון: 5, 4, 3, 2, 1

 

ביצוע

T

Left_subtree

Right_subtree

החזר עבור

left_subtree

החזר עבור

right_subtreee

החזר  What

1

/5\

Nil

Nil

0

0

1

2

/4\

Nil

Nil

0

0

1

3

/3\

/4\

/5\

1

1

3

4

/2\

Nil

Nil

0

0

1

5

/1\

/2\

/3\

1

3

5

 

לפי הטבלה נקבל שהפונקציה מחזירה 5 עבור העץ הנתון (מספר הצמתים בעץ).

 

לאתר עיצוב תכנה

למאגר טיפים בעיצוב תכנה

חזרה