מאגר טיפים להוראת עיצוב תכנה

משימה לפתיחת הנושא טיפוסי נתונים מופשטים

אהובה שפרלינג ודורית ליקרמן, ליאובק, חיפה

 

המשימה מיועדת לשיעור הפתיחה בנושא טיפוסי נתונים מופשטים.

זהו דף לעבודה עצמית אבל אפשר לתת לתלמידים לעבוד גם בקבוצות קטנות.

מטרת המשימה היא להמחיש את העובדה שבחירת טיפוס נתונים מתאים מפשטת את פתרון הבעיה.

הרעיון למשימה נלקח ממאמר של פרופ' אנה ספרד. שם המאמר המקורי

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin. Educational Studies in Mathematics, 22, 1-36.  

בהמשך מצורפת המשימה ולאחריה הפתרון.

 

משימת הטיילת

טיילת היא קבוצת מספרים שלמים בין 1 ל- 25 שבה ניתן לטייל ממספר למספר בעזרת טיולים המורכבים מהצעדים האלמנטריים הבאים:

 

S(x) = x+5            x <= 20

N(x) = x-5             x > 5

E(x) = x+1            x ≠ 5n

W(x) = x-1            x ≠ 5n+1

 

לדוגמה, הטיול S о W3 о S2  מוביל מהמספר 5 למספר 17 באופן הבא:

S(5) = 10;  W3(10) = 7;  S2(7) = 17;

 

·            תן דוגמא של טיול המוביל מ- 11 ל- 3

·            מצא את כל המספרים שאפשר לטייל אליהם מ- 13 בלי להשתמש ב- N או E

·            מצא טיול חדש מ- 5 ל- 17.

·           נסה למצוא ייצוג מתאים לבעייה כך שיהיה קל יותר להגיע לפתרון.

 

הפתרון וההסבר נמצאים כאן (קובץ word).

 

לאתר עיצוב תכנה

למאגר טיפים בעיצוב תכנה

חזרה