מאגר טיפים להוראת עיצוב תכנה

התור כרשימה מעגלית - המחשה

גלית אסיף, הריאלי העברי, חיפה

 

קל יותר לייצג תור כרשימה מעגלית מאשר כרשימה ליניארית.

תור מיוצג כרשימה ליניארית באמצעות שני מצביעים, האחד לראש הרשימה והאחר לסופה.

ואולם, אם הרשימה מעגלית, די במצביע יחיד q לרשימה.

·         המצביע q יצביע תמיד על האיבר האחרון שהוכנס לתור.

·         כאשר רוצים להכניס איבר לתור נכניס אותו תמיד אחרי האיבר האחרון שהוכנס. ונעביר את המצביע לאיבר החדש שהוכנס.

·         כאשר רוצים להוציא איבר מהתור – מוציאים את האיבר אחרי האיבר האחרון שהוכנס לתור. (ואילו המצביע נשאר על האיבר האחרון).

 

המחשה: 

מטפחת תייצג את המצביע לתור. תלמידים – ייצגו את איברי התור.

·         כאשר המטפחת מונחת על הרצפה – התור ריק.

·         הכנסת איבר ראשון לרשימה – תלמיד משלב ידיים ואוחז במטפחת.

·         הכנסת איבר שני לרשימה – התלמיד שכבר נמצא בתור נותן את יד ימינו ליד שמאל של התלמיד שמצטרף, ואת יד שמאלו ליד ימינו של התלמיד שמצטרף, התלמיד החדש לוקח את המטפחת.בכל פעם שתלמיד חדש נכנס לרשימה הוא לוקח את המטפחת מהתלמיד שבתור, נכנס לתור מימינו וסוגר את המעגל עם התלמיד הראשון שנכנס.

·         הוצאת תלמיד מהתור – תמיד אחרי זה שאוחז את המטפחת. (מהצד הימני)

·         כשהתלמיד האחרון בתור יוצא הוא משאיר את המטפחת על הרצפה, והתור נשאר ריק.

 

לאתר עיצוב תכנה

למאגר טיפים בעיצוב תכנה

חזרה