שילוב המעבדה בהוראת מדעי המחשב ("יסודות" ו"עיצוב תוכנה")

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח

תוכנה להצגה גרפית של עצים בינאריים בסביבת סי שרפ

צוות הפיתוח: רחלי צרניחוב, אהוד שטרית

 

התוכנית הינה כלי עזר למורה לצורך המחשה במהלך ההוראה של "עיצוב תוכנה"

בעזרת התוכנית ניתן לבנות ולהציג עץ בינארי כללי ועץ מיון למספרים שלמים בלבד

ניתן להרחיב את התוכנית:

1. להוסיף שדות info נוספים כמו string, char ועוד

2. להוסיף פעולות גרפיות לניקוי המסך

3. להוסיף פעולות סטטיות כמו מספר העלים, הדפסה לפי רמות, המסלול הארוך וכדומה

4. להשתמש ביחידה Stack להצגה גרפית של ביטוי תוכי, סופי, תחילי. דוגמה ניתן למצוא כאן

5. ניתן להרחיב בנושאים של תכנות מונחה עצמים וטכנולוגיית WinForms של Microsoft בשפה

 

סביבת העבודה   Visual Studio 2008

הנחיות נוספות מופיעות בתיבת הטקסט במהלך ריצת התוכנית

ניתן להוריד את התוכנה כאן