שילוב המעבדה בהוראת מדעי המחשב ("יסודות" ו"עיצוב תוכנה")

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח

שימוש בגרפיקה להוראת לולאות

צוות הפיתוח: לודמר רחל, על-דור שפירא עירית, קונצמן זיוה, רוזנברג כהן שירלי

 

מיועד לתלמידי "יסודות מדעי המחשב"

גרסת ג'אווה לתלמיד  , פתרונות למורה

גרסת סי שרפ לתלמיד  , פתרונות למורה