שילוב המעבדה בהוראת מדעי המחשב ("יסודות" ו"עיצוב תוכנה")

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח

פרויקט מחולל הדגלים

צוות הפיתוח: גרינולד אוי, סגל זקלין, קשת דני

 

רקע:

פרויקט הוא עבודה תכנותית מקיפה (מספר תכנים, נמשך לאורך זמן).

פרויקט ממוקד בתלמיד (student centered) - התלמיד מקבל אחריות להתקדמותו, ללמידה שלו, להשגים ולתוצר שלו.

למידה מבוססת פרויקטים מעודדת למידה שיתופית (של מספר תלמידים), פיתוח מיומנויות חשיבה ולמידה.

פרויקט יכול להיות מסכם (לדוגמה, לסיכום פרק או יחידת לימוד), אבל יכול להיות גם נילווה לתהליך הלמידה ולהתפתח עם הזמן (מתחילים משלד בסיסי ומרחיבים אותו במשך הזמן כאשר נלמדים תכנים חדשים).

 

הפרויקט מיועד לתלמידי "יסודות מדעי המחשב".

דף הנחיות לתלמיד: דרישות הפרויקט ותיק הפרויקט

דוגמה לגליון הערכה (דף הערכה לבוחן)

דוגמה לפרויקט ברמת "מאה מינימלי" (עומד בכל הדרישות אך לא מעבר לכך): תיק פרויקט מלא

קבצי הפרויקט בג'אווה: גרסה א וגרסה ב, קבצי הפרויקט בסי שרפ,