מאגר מעבדות בגישת "המעבדה תחילה" לתלמידי יסודות מדעי המחשב

ניתן להשתמש בחומרים לצורך הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח

לפניכם מעבדות המיועדות לתלמידי "יסודות מדעי המחשב". המעבדות מיועדות לשיעורי המעבדה והן מבוססות על שיטת ההוראה לפיה הלימוד של כל נושא חדש ייפתח בהתנסות אישית במעבדה. לאחריה, יבוא דיון כיתתי, שבעקבותיו ייפתרו משימות שונות.

כל מעבדה מתרכזת בלימוד נושא מרכזי אחד והיא מופיעה בשתי גרסאות: גרסת ג'אווה (מותאם לסביבת אקליפס) וגרסת סי שרפ. כמו כן, לכל מעבדה מצורפים דפי סיכום שמהווים סיכום קצר ותמציתי של הנושאים הנלמדים.

פיתוח המעבדות: ד"ר תמר פז, פיתוח הפתרונות בג'אווה: אוי גרינולד, זקלין סגל. תרגום החומרים לשפת סי שרפ: דיתה אוהב ציון, וגיה כבהה, מרה קופלר

 

הוראת מדעי המחשב בגישת עצמים תחילה – אהובה שפרלינג, דורית ליקרמן, שרית לולב – דפי המעבדה, קבצים נלווים

 

 

נושא

גרסת ג'אווה

גרסת סי שרפ

1

הכרות

עם סביבת העבודה

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

קבצי ג'אווה למעבדה

 

2

משתנים

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

גרסת סי שרפ לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

3

הוראות תנאי

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

גרסת סי שרפ לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

4

הוראות חזרה

(לולאות)

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

גרסת סי שרפ לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

5

המחלקה Math

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

גרסת סי שרפ לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

6

פעולות (שיטות)

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

גרסת סי שרפ לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

7

עצמים: הכרות

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

מחלקת דלי המתאימה למעבדה

הגרסה למורה כולל פתרונות

גרסת סי שרפ לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

8

מחלקות: הכרות

גרסת ג'אווה לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

גרסת סי שרפ לתלמיד, דף סיכום

הגרסה למורה כולל פתרונות

 

חומרים נוספים שפותחו ע"י ד"ר תמר פז בגישת ה"מעבדה תחילה":

שימו לב: במעבדה על מערכים חד מימדיים יש שימוש במחרוזות

ולכן מומלץ לתת לתלמידים את המעבדה על מחרוזות לפני המעבדה על מערך חד מימדי

המחלקה String  ,  המחלקה Array