https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSSSw7GlCBm-Eu1XpkfVF5k-o93w0nflvn4bnOFzwBwY9mrpfvA2w  משרד החינוך

word150 הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

malambmp מינהלת מל"מ, המרכז הישראלי

המזכירות הפדגוגית – אגף מדעים

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט

מרכז מורים ארצי במקצוע מדעי המחשב. הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 9/7.2013.

הפרויקט מבוצע עבור האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 

כנס המורים הארצי למורי מדעי המחשב והנדסת תוכנה

יום שלישי, כ"ז כסלו תשע"ז  27.12.16

מכללת אורט הרמלין, נתניה

אנו שמחים להזמינכם לקחת חלק בכנס המורים הארצי למורי מדעי המחשב והנדסת תוכנה. גם השנה, ניפגש למפגש חברתי ומקצועי, במסגרתו נאפשר למורים לחלוק את המומחיות המקצועית שלהם עם עמיתים למקצוע, נתחבט בצוותא בשאלות מקצועיות, ונעודד שיתוף פעולה חברתי ומקצועי בתוך הקהילייה של מורי מדעי המחשב והנדסת תוכנה.

נשמח לראותכם בכנס, הועדה המארגנת.

 

סדר היום של הכנס

 

התכנסות, הרשמה, כיבוד קל

9:45

פתיחת הכנס: אודיטוריום

ד"ר אבי כהן, מפמ"ר מדעי המחשב

ד"ר אריאל חורין, מנהלת מכללת אורט הרמלין

ד"ר תמי לפידות, מנהלת מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

ליאת בודרקר ומשה שטיינר: הודעה על סדנה למורים חדשים

10:30-11:00

פרופ' נועם ניסן, האוניברסיטה העברית

רשמים מהוראת קורס המבוא למדעי המחשב בשפת פייתון באוניברסיטה העברית

11:00-12:00

הפסקה קצרה

12:00-12:15

ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך

12:15-12:50

שגיא בר: פרויקט מגשימים, תכנית הסייבר הלאומית

12:50-13:15

אל"מ גיל גור אריה, מפקד המרכז הטכנולוגי ב- 8200: Big Data הצורך והחשיבות בנושא

13:15-14:15

פרופ' שלומי דולב, יו"ר ועדת מקצוע

הרצף של תכנית הלימודים במדעי המחשב: יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

14:15-15:00

ארוחת צהריים קלה ותערוכת חומרי לימוד

15:00-15:30

מושבים מקבילים:

·         מדעי המחשב בראי גלובלי (סדנה): אריק הוד - אודיטוריום

·         אמת או שקר (הוראת טיפוס בוליאני): אסתי אפלבוים – חדר 5003

·         טיפים להוראת מדעי המחשב וחומרי למידה שונים: דפנה מינסטר – חדר 5004

·         אפליקציות לתלמידים באנדרויד. יואב מגיד – חדר 5001

15:30-18:00

סיום הכנס

18:00

 

הנחיות הגעה וחנייה:  מפה

רח' המחקר 2 (המשך גיבורי ישראל), א.ת. ספיר, החדש (פולג) ת.ד. 8068 נתניה 42504

בית הספר נמצא לא רחוק מאצטדיון נתניה

ליד בית הספר יש מגרשי חנייה שניתן לחנות בהם ללא תשלום

מתחנה מרכזית נתניה: קווים 15, 48א', מוניות שירות "שי" קו 84

מתחנת רכבת בית יהושע: קווים 48, 20א', מוניות שירות "שי" קווים 84, 79

התחנה הכי קרובה היא תחנת רכבת ספיר.

 

הרשמה לכנס: המחיר כולל השתתפות בכנס ובתערוכה, כיבוד וארוחת צהריים קלה.

ההרשמה הסתיימה

ביטול הרשמה: כל מי שלא יבטל את ההרשמה לפני הכנס - יידרש לשלם גם אם לא השתתף (עקב התחייבות שלנו לספקי הכיבוד)