https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSSSw7GlCBm-Eu1XpkfVF5k-o93w0nflvn4bnOFzwBwY9mrpfvA2w  משרד החינוך

word150 הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

malambmp מינהלת מל"מ, המרכז הישראלי

המזכירות הפדגוגית – אגף מדעים

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט

מרכז מורים ארצי במקצוע מדעי המחשב. הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 9/7.2013.  הפרויקט מבוצע עבור האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 

כנס המורים הארצי למורי מדעי המחשב והנדסת תוכנה

יום ראשון, א' טבת תשע"ו  13.12.15, המכללה האקדמית בית ברל

 

תודה לכל מי שסייע להצלחת הכנס. תודה מיוחדת לכל מי שהגיע והשתתף .

 

 

פתיחה

ד"ר אורית אלמוג, יו"ר מועצת הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר אבי כהן, מפמ"ר מדעי המחשב והנדסת תכנה, משרד החינוך

ד"ר תמי לפידות, מנהלת מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

 

דברים לזכר ד"ר ענת אוסטר ז"ל, ראש החוג למדעי המחשב במכללה האקדמית בית ברל ומדריכה פדגוגית

נתי אוסטר, ד"ר נוע רגוניס, גב' אילנית מסיקה

 

ד"ר איילת בנימיני, גוגל ישראל

מדעי המחשב בעולם אינטרדיסיפלינרי

 

ד"ר נוע רגוניס, המכללה האקדמית בית ברל והטכניון

מה ה- this הזה לכם? הבנה ועמדות של תלמידים ביחס ל- this בתכנות מונחה עצמים

 

איריס צור ברגורי, רכזת מו"פ ומנהלת תחרות SkillZ

פעילויות במשרד החינוך לקידום בנות

מצגת

 

 

 

 

 

רשימת המציגים בתערוכה: הוצאת מבט לחלונות, ויליאם פרג'ון ויבגני קנל, הילה קדמן,

 

 

 

דיון משותף עם הקהל

בהנחיית אבי גרינולד וחני טוראל

חלק א: הוראת מחלקות ופעולות, מתי להתחיל ואיך

חלק ב: הרשימה בתכנית הלימודים החדשה במבני נתונים

 

יריב דגן

פרויקטים של תלמידות בארגון המחשב ושפת סף

מצגת

אהוד סיון

גרסה חדשה של EASYCPU התומכת בדרישות של היחידה החמישית וגבהים

 

 

דפנה מינסטר

חומרים במבני נתונים

 

אריק הוד

הוראת מדעי המחשב בכיתה המתוקשבת

מצגת

 

חיים מיכאל

שיטות וכלים מתקדמים להוראה בקורסי תיכנות (לרבות שימוש ב-google+, youtube )

מצגת , וידאו

 

יוסי ירון

כלים חוייתיים ללימוד מדעי המחשב (Alice, MIT App Inventor, C# Forms.) 

מצגת

 

 

 

כנסים קודמים

כנס המורים הארצי תשס"א 13.2.01 נתניה, כנס המורים הארצי תשס"ב 13.12.01 שפיים

כנס המורים הארצי תשס"ג  1.12.02 ת"א, כנס המורים הארצי תשס"ד  21.12.03 מכון ויצמן

כנס המורים הארצי תשס"ה  12.12.04 טכניון, חיפה, כנס המורים הארצי תשס"ו   28.12.05 מכללת אחווה

כנס המורים הארצי תשס"ז   17.12.06 בית ברל, כנס המורים הארצי תשס"ח  6.12.07 האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

כנס המורים הארצי תשס"ט  29.12.08 הטכניון, חיפה, כנס המורים הארצי תש"ע  14.12.09 אונ' בן גוריון, באר שבע

כנס המורים הארצי תשע"א 9.2.11 אורט בראודה כרמיאל, כנס המורים הארצי תשע"ב 3.7.12, טכניון, חיפה

כנס המורים הארצי תשע"ד 1.12.13 האוניברסיטה העברית ירושלים, כנס המורים הארצי תשע"ה 23.12.14 טכניון, חיפה