כיצד למשוך תלמידים למדעי המחשב?

או: על דרכים פשוטות העשויות לגרום לתלמידים לבחור ולהתמיד בלימודי מדעי המחשב

לריסה איידלמן

ד"ר אורית חזן

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון

elarisa@tx.technion.ac.il

oritha@tx.technion.ac.il

חדר 522, בנין 5, מושב ב'  15:15-15:40

 

בשנים האחרונות מתרחשת ירידה משמעותית במספר התלמידים בכלל ובמספר התלמידות בפרט הלומדים מדעי המחשב. ירידה מספרית זו מחייבת אותנו לשאול כיצד נוכל לעודד תלמידים רבים יותר לבחור בלימודי מדעי המחשב ולגרום להם להתמיד בהם; בהמשך, עם קבלת תשובה עלינו לפעול בהתאם. בהרצאה יוצג אוסף עצות מעשיות שתתייחסנה למגוון גורמים המושכים והמרתיעים תלמידים בכלל ובנות בפרט מלימודי המקצוע, שכל מורה, מרכז/ת מקצוע ומנהל/ת בית-ספר יכולים ליישמן.  

ההרצאה מבוססת על ממצאי מחקר שנערך בקרב אוכלוסיית תלמידי י"ב מהמגזר היהודי והמגזר הערבי הלומדים ברמה של 5 יח"ל. במחקר זוהו הסיבות המרכזיות המשפיעות הן על בנים והן על בנות משני המגזרים לבחור במקצוע ולהתמיד בלמידתו.

בנוסף, בהרצאה יוצגו וינותחו דוגמאות של בתי הספר הן מהמגזר היהודי והן מהמגזר הערבי שהצליחו למשוך תלמידות רבות יותר ללימודי המקצוע.

 

חזרה

לכנס תשס"ו

לאתר המרכז