הרגלי עבודה בכיתות מדעי המחשב

שלום,

שאלון זה מתייחס להרגלי העבודה הנהוגים בכיתת מדעי המחשב. להרגלי עבודה טובים יש חשיבות שאינה נופלת משליטה במושגים, בתיאוריה,  ובתחביר של שפת תכנות  ומכאן חשיבות מחקר נושא זה. כל הנתונים משמשים למחקר בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר. התוצאות יוצגו (באופן אנונימי) באתר מחשבה. אנו מודות לך על שיתוף הפעולה.

יפעת קוליקנט ושרה פולק

את השאלונים המלאים אנא שלחו לאחת מהכתובות הבאות:

yifatbdk@mscc.huji.ac.il   ,    ntsara@wis.weizmann.ac.il

 

שם : ____________________

 

שנות ההוראה במדעי המחשב (אפשר לסמן יותר מקבוצה אחת):

 

שנות הוראה

 

מקצועות הלימוד

מעל 10

6 עד 10

1 עד 5

 

 

 

מדעי המחשב יחידות 1 עד 3

           

 

 

מדעי המחשב יחידות 4 - 5

 

 

 

מקצועות טכ"מ

 

 

חלק א: במחקר מקדים שערכנו מצאנו חמש התנהגויות אופייניות לתלמידים בכיתת מדעי המחשב המובאות להלן. לכל התנהגות ציין/י עד כמה היא מתאימה לתלמידים שבכיתתך, כאשר 1 מציין בכלל לא ו- 4 מציין מתאים מאוד.

 

4

3

2

1

 

 

 

 

 

תלמידים פתרו את הבעיה "ישר על המחשב" על-ידי קידוד הרעיון ראשוני, בדיקתו על-ידי דוגמת קלט, תיקון במידת הצורך וחוזר חלילה. 

 

 

 

 

תלמידים מחשיבים עבודה כיסודית אם במהלך הפיתוח הם בדקו את התוכנית שלהם עבור הרבה דוגמאות קלט

 

 

 

 

כשנתבקשו תלמידים להצדיק את נכונות תכניתם, הריצו ואמרו "תראה ,זה עובד"

 

 

 

 

 

כשנתבקשו תלמידים להצדיק את נכונות תכניתם, הסבירו את התכנית שלהם באופן מילולי " הלולאה מסכמת ומהסכום אני מחסר .."

 

 

 

 

תלמידים סלחניים לשגיאות מבחינתם המטרה ליצר תוכנית "עובדת" וההנחה היא ככל שהם ישתדלו יתכן שבהמשך תתגלה שגיאה שלה הם לא ציפו.

 

 

 

 

תלמידים בד"כ כותבים את תוכנית מחשב ואח"כ את החלוקה לתת משימות ואלגוריתם מילולי

 

 

חלק ב: באותו מחקר תארו מספר מורים ארבע סיטואציות שונות במעבדה:

 

1.      מורה א' סיפר שכאשר תלמיד מודיע לו שהוא סיים והתוכנית שלו עובדת, הוא ניגש אל התלמיד כדי לבדוק.

בסיטואציה דומה מה אתה מבקש מהתלמיד :

 

 

 

 

 

 

 

הבחנת בטעות בהרצת התוכנית של התלמיד, כיצד תכוון אותו למצוא את הטעות:

­­­­­

 

 

 

 

 

2. מורה ב'  אמר שבמעבדה הוא אינו מוכן לקבל  תדפיס של תוכניות שהן אינן מתועדות.

הגדר מה כוללת הדרישה  ל- "תוכנית מתועדת" :

 

 

 

 

 

במה דומה תגובתך בסיטואציה דומה :

 

 

 

 

במה שונה תגובתך בסיטואציה דומה :

 

 

 

 

 

 

3. מורה ג' אמר שכדי שתלמידים לא יעבדו "ישר על המחשב" הוא דורש תכנון של הפתרון לפני  הקידוד במחשב.

 

הגדר מה כוללת הדרישה  ל- "תכנון"  :

 

 

 

 

במה דומה תגובתך בסיטואציה דומה וכיצד אתה עוקב אחר ביצוען:

 

 

 

 

במה שונה תגובתך בסיטואציה דומה וכיצד אתה עוקב אחר ביצוען:

 

 

 

 

 

 

 

4. מורה א' טען שבסיום המעבדה הוא דורש להגיש תוכנית ומספר דוגמאות הרצה. לעומתו מורה ב' טען שהוא דורש תוכנית והסבר מנומק מדוע תוכניתו נכונה.

 

בדרך כלל, דרישתך דומה  לזו של מורה א' או לזו של מורה ב'  (מחק את המיותר)

פרט:

 

 

 

 

 

 

פרט את דרישותיך במידה והן שונות מהדרישות שתוארו על ידי שני המורים :

 

 

 

 

 

 

תודה על שיתוף הפעולה.