נורמות כיתת מדעי המחשב כבסיס ללמידה אפקטיבית

שרה פולק

ד"ר יפעת בן-דוד קוליקנט

מכון ויצמן למדע

האוניברסיטה העברית

Ntsara@wisemail.weizmann.ac.il

ntifat@wisemail.weizmann.ac.il 

 

מטרתנו לדון בנורמות של תלמידים בכיתות מדעי המחשב שבאות לידי ביטוי בתוכניות "עובדות" עם באגים, תוכניות נטולות תיעוד, ועוד. נדון גם בדרכים, במיוחד בתפקידו החשוב של המורה, להשתתת נורמות מתאימות.

 

שימו לב: לתקציר זה מצורף שאלון. (לחצו כאן לקובץ השאלון , ניתן גם להוריד את השאלון כקובץ word רגיל כאן)

השאלון מתייחס להרגלי העבודה הנהוגים בכיתת מדעי המחשב.

להרגלי עבודה טובים יש חשיבות שאינה נופלת משליטה במושגים, בתיאוריה, ובתחביר של שפת תכנות  ומכאן חשיבות מחקר נושא זה.

נודה לכם אם תמלאו את השאלון ותשלחו אותו לכתובות המצורפות בתחילת השאלון לפני הכנס.

כל הנתונים משמשים למחקר בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר.

התוצאות יוצגו (באופן אנונימי) באתר מחשבה ונדון בהן בסדנה שתערך בכנס המורים בחנוכה.

אנו מודות לכם מראש על שיתוף הפעולה.

 

קיימת הסכמה רחבה כי קומפיטנטיות במדעי המחשב דורשת יותר מאשר לדעת אוסף של עובדות תכנות. מקצוען בתחום מאופיין בהרגלים כגון ניתוח קפדני של בעיה, תכנון מפורט של פתרון המתחשב במגבלות המכונה, תיעוד מפורט לעצמו ולעמיתיו, ונטייה ויכולת להצדיק את מהלכיו. הרגלים אלו הם נורמטיביים בקהילה בה מתפקד מקצוען זה.

נורמות הן הקריטריונים על פיהן אנו קובעים מה נכון ומה לא לעשות ובהתאם במה ובמה לא להשקיע את מאמצינו. החשיבות הרבה בחקר נורמות היא משום שנורמות מעגנות את הידע שלנו וקובעות מה נלמד ואיך נתפקד.

מחקר שנערך בקרב תלמידי תיכון גילה שהמטרה הנורמטיבית של התלמידים במטלות התכנות היא להעביד את התכנית. מטרה זו גוזרת נורמות תכנות השונות מהותית מנורמות המקצוענים: (1) הנטייה להסתפק בתכניות "עובדות" ולהיות טולרנטים ל"באגים", (2) הנטייה להסתפק בהרצות של התכנית כשכנוע לנכונותה והימנעות מלהצדיק לעצמך ולאחרים מדוע תכניתך נכונה, ו-(3) הנטייה לוותר על ניתוח מעמיק ותכנון לטובת עבודה מול המחשב, המאופיינת בהקלדת שלד ראשוני ועידונו על-ידי בדיקה לא סיסטמית של דוגמאות קלט ותיקון מקומי של האלגוריתם. מטרה זו אינה עולה בקנה אחד עם הרגלים של מתכנת מקצועי.

כמורים בשטח אנו נתקלים מדי יום בנורמות תלמידינו ונדרשים להגיב אליהן. למשל, חוסר הרצון לתיעוד תוכנית. כל אחד מאיתנו וודאי נתקל בתגובה הבאה "אתה (המורה) יודע מה צריך להיות כתוב פה וגם אני יודע, אז בשביל מה צריך?" דוגמא נוספת היא תלמיד המופיע עם תכנית (לעיתים שגויה) וטוען "הרצתי והתכנית עובדת" או "היא בדרך כלל עובדת".

דרך אחת להשיג ביצוע טוב יותר של התלמידים היא על-ידי תגמול חיצוני, הציון. אולם דרך זו אינה מבטיחה למידה משמעותית. הדרך השניה היא לחולל שינוי נורמטיבי בכיתה, אלם דרך זו דורשת מודעות לנורמות העמודות בבסיס התנהגות התלמידים והיערכות בהתאם.

במהלך ההרצאה נאפיין נורמות העומדות בבסיס סיטואציות שאתם המורים ואנחנו מכירים מהשטח, ונדון בדרכים בהם בכוחו של המורה  לחולל שינוי נורמטיבי בכיתתו.

 

לאתר המרכז

לכנס תשס"ד

חזרה