שוק במדעי המחשב – פעילות מסכמת לנושא היעילות ביסודות

רונית בן-בסט

מכון ויצמן למדע, מרכזת מדעי המחשב בגמנסיה גן-נחום, ראשון לציון

ntronit@wisemail.weizmann.ac.il

 

סדנה להצגת שיטה להערכה חלופית של נושא היעילות.

 

נושא היעילות ביסודות מדעי המחשב הוא אחד הפרקים שעשוי להיות מהמרתקים ביותר. על מנת להדגיש את חשיבות נושא היעילות של אלגוריתמים בחרתי כמשימה מסכמת בכיתה (במקום מבחן) לערוך שוק בכיתה.

בשוק נהוג לקנות מוצרים זולים יותר, ולאו דווקא פחות טובים מהמוצרים שנמכרים בחנויות יוקרה. אחד מהמאפיינים אנשים המסתובבים בשוק הוא עריכת "סקר שוק" על מנת שיוכלו לבחור את המוצר המתאים להם ובמחיר האטרקטיבי ביותר.

הפגישה תועבר במתכונת של סדנה הדורשת מהמורים שיתוף פעולה. בתום הסדנה נוכל לצאת עם בנק של שאלות לדוגמה בנושא היעילות.

המשימה שמוצגת בפני התלמידים, ותוצג בכנס, נלקחה מתוך הקורס ביסודות מדעי המחשב שניתן על-ידי ד"ר דוד גינת. בעיה נוספת שתוצג אף-היא מקורה בכנס מדעי המחשב.

הרעיון העומד מאחורי השוק הוא בקשה מהתלמידים למצוא פתרון לא יעיל ופתרון יעיל לבעיות מוצגות. על התלמידים לנמק את יעילות פתרונם בעזרת מנייה של כמות הפעולות המתבצעות.

בנוסף נתבקש לבחור בעיה משל עצמנו ש"תוצג למכירה" בסדנה. הבעיה תוצג בצורה אסטתית תוך הדגשת נושא חשיבות הבעיה ופתרונה ויעילות הפתרון המוצע. קניית בעיה תתבצע על-ידי משתתפי הסדנה. הקנייה תתבצע בעזרת תדריך שייבנה בסדנה.

 

לאתר המרכז

לכנס תשס"ד

חזרה