הדגמות של סביבות תומכות למידה – כנס מורים ארצי תשס"ד

 

כל ההדגמות יתקיימו במכון דוידסון משעה 15:40

במסגרת זו יוצגו:

הדגמות של סביבות ויזואליזציה להוראה ולמידה – ע"י צוות מכון ויצמן

סביבת העבודה LE Jcreator ומצגות נלוות ליח"ל חמישית – ע"י צוות האוניברסיטה העברית

סביבת OpenOffice – ע"י חברת Sun

 

 

 

הדגמות של סביבות ויזואליזציה להוראה וללמידה

במסגרת הכנס נדגים את הסביבות הבאות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להוראת "יסודות מדעי המחשב": סביבת הויזואליזציהJeliot 2000

הסביבה מציגה באופן דינאמי ואוטומטי את אופן פעולתה של תוכנית מחשב.

http://stwww.weizmann.ac.il/g-cs/benari/jeliot

 

להוראת "ארגון המחשב ושפת סף": סביבת הויזואליזציה EasyCPU

לסביבה שני אופני עבודה:

Basic Mode (1 (ראה תמונת מסך)

לתלמיד מתחיל: להדגמת אופן ביצוע של הוראות בודדות

Advanced Mode (2

לתלמיד מתקדם לכתיבה והרצה ובדיקת נכונות של תוכניות.

חוברת הפעילויות מאפשר לתלמיד לתרגל את רוב התכנים הקשורים ללימוד השפה ולרכישת מיומנויות בסיסיות בתכנות בשפת סף.

http://www.hait.ac.il/easyCPU

להוראת "תכנות מונחה עצמים": סביבת הפיתוח BleuJ.

BleuJ היא סביבה לפיתוח תכניות ב- Java המאפשרת גם ויזואליזציה של טיפוסים ועצמים. סביבה זו פותחה במיוחד לצורך הוראת תמ"ע באוניברסיטת Monash באוסטרליה וממשיכה בפיתוח מתמיד באוניברסיטת Arhus בדנמרק. פרט מכלי עריכה, הידור, הרצה וניפוי הסביבה מאפשרת שימוש בויזואליזציה הבא לידי ביטוי במרכיבים הבאים: תמונת פרוייקט המורכבת מן הטיפוסים והקשרים ביניהם.

הסביבה ניתנת בחינם ומתקינה את עצמה באופן ידידותי ביותר.

להוראת 'חישוב מקבילי' : סביבת העבודה jBACI.

סביבה שפותחה לשימוש בקורס 'חישוב מקבילי ומבוזר'. התוכנה מאפשרת צפייה ושליטה בתהליכים הרצים במקביל בדומה למערכות אמיתיות. בסביבה כלי עריכה, הרצה, תיעוד תסריט הריצה וכן מסך למימושי גרפיקה. בצילום המסך המצורף מוצגים תהליכים הרצים במקביל המדמים טיל המיירט "חיזר".

הסביבה והתמיכה ניתנות חינם, הסביבה מתאימה גם להוראת יסודות שם רץ הליך בודד. פירוט נוסף בכתובת:

 http://stwww.weizmann.ac.il/g-cs/benari/jbaci

 

Object Oriented Programming - Presentations & IDE

צוות מדעי המחשב, המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים

מציג את סביבת העבודה LE Jcreator  ומצגות נלוות ליחידת הלימוד החמישית

יחידת הלימוד החמישית: "תכנות מונחה עצמים בשפת Java", המשמשת כחלופה ליחידה חמישית בלימוד מדעי המחשב, נלמדת כיום על פי חומרי הלימוד שפיתח המרכז להוראת המדעים בירושלים. חומרי הלימוד כוללים ספר לתלמיד המכיל דיסק ובו סביבת העבודה וקבצי עזר, ומדריך למורה המכיל דיסק נוסף ובו מערך הוראה מלא בעזרת מצגות ופתרונות לתרגילים.

ביום זה יציג הצוות את סביבת העבודה Jcreator LE שנבחרה למימוש היחידה ואת אוסף המצגות המהוות מערך הוראה מלא לחומר הלימוד.

 

 

חזרה

לכנס תשס"ד

לאתר המרכז