ניסוח שאלות בגרות בעיצוב תכנה

ג'ודי חסון

ולרי פקר

סליגסברג, ירושלים

סליגסברג, ירושלים

diti42@hotmail.co.il

valeryso@012.net.il

 

בכנס נציג את הבעייתיות בניסוח שאלות הבגרות בעיצוב תכנה בנושאים: החזרת ערך, השוואת טנ"מ, והסתרת מידע

 

במאמר "ניתוח שאלות בגרות בעיצות תוכנה" (הבטים בהוראת מדעי המחשב, יוני  2003), מורים מובילים עסקו בניתוח קשיים של תלמידים.

אנחנו חושבים שאולי חלק מהקשיים נובע מנוסח השאלות, שלא מתאים לנוסחים המקובלים בספר "עיצוב תוכנה".

בכנס אנחנו נציג את ההבדלים ואי-ההתאמות שקיימים לדעתנו בין הנוסח של שאלות הבגרות ובין הנוסח המקובל בספר.

נעשה זאת בשלושה תחומים: החזרת ערך, השוואת אובייקטים  (טנ"מ), והסתרת מידע. ניתן לקרוא את הדוגמאות גם כאן (קובץ word).

 

לאתר המרכז

לכנס תשס"ד

חזרה