קשיים ותפיסות מוטעות של מתכנתים מתחילים בנושא המערך החד-ממדי

זהבה לוין

מיכל בראל

גמנסיה גן-נחום, ראשון לציון

אמי"ת רחובות

zehavaln@netvision.net.il

barelu@zahav.net.il

 

הצגת מחקר פעולה, שנערך במסגרת סדנת מורים למדעי המחשב, במטרה לאתר קשיי תלמידים (מתכנתים מתחילים), בעבודה עם מערך חד ממדי .

 

יחידת הלימוד "יסודות 1" היא חלק מתכנית הלימודים החדשה במדעי המחשב לתמידי כיתות י'. אחד הנושאים העיקריים הנלמדים במסגרת תכנית זו הוא: "המערך החד ממדי".

במסגרת סדנת מורים למדעי המחשב בראשל"צ, ערכנו מחקר בו בדקנו את ידע התלמידים בנושא זה.  המחקר התמקד בניסיון לאתר קשיים ותפיסות מוטעות אצל אותם תלמידים. הנחתנו הייתה שניתן לשפר את ההוראה על ידי הקשבה לתלמידים ופירוש פעולותיהם מנקודת מבטם. לפיכך, פיתחנו שאלון דיאגנוסטי ומפתח לניתוח תשובות התלמידים.

 

המחקר התמקד בשאלות הבאות:

·        זיהוי אמונות תלמידים ביחס לשימוש במערך, לפתרון בעיות.

·        איתור קשיי תלמידים בהבחנה בין ערך של איבר במערך לבין מיקום איבר במערך.

 

בהרצאה זו יוצגו:

·        מחקר הפעולה שנערך.

·        ניתוח הממצאים על שלביו השונים.

·        דיון בממצאים, תוך התייחסות לספרות מקצועית רלוונטית.

·        מסקנות והמלצות למורים.

 

לאתר המרכז

לכנס תשס"ד

חזרה