תכניות לתואר שני להוראת מדעי המחשב

ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג

ד"ר מרסדס ברצ'ילון בן-אב

המכללה האקדמית לחינוך אחווה

wein@macam.ac.il

mercedes@macam.ac.il

 

מטרת הדיון להציג את התוכניות שאנו מפתחים כרגע, לתואר שני להוראת המחשבים במכללת אחוה ולאפשר למשתתפים להעיר הערותיהם לשיפור התוכנית בהסתמך על ניסיונם בעבודתם כמורי מדעי המחשב.

 

החוג למדעי המחשב במכללה האקדמית לחינוך, אחוה, משלב לימודי מדעי המחשב יחד עם לימוד ישומי מחשבים בחינוך ושילובן בהוראה . החוג מקנה תואר B.Ed במסלול הגיל הרך, יסודי וחטיבת הביניים חד-חוגי או דו-חוגי מחשבים-מתמטיקה. מסלול חטיבת הביניים מקנה תעודת הוראה עד כיתה י' כולל, כאשר בפועל הסטודנטים מקבלים הכשרה ללמד מדעי המחשב לבגרות ברמה של חמש יחידות.

 

השנה אנו מפתחים תוכנית לתואר שני, שמטרתה שיפור רמת ההוראה של מדעי המחשב בחינוך העל יסודי ע"י העלאת רמת המורים המלמדים את המקצוע.

הלימודים לקראת תואר שני בהוראת המחשבים  מיועדים בעיקר:

* לקידום הידע המקצועי של מורים.

* להכשרת מורים החוקרים את עבודתם.

* להכשרת מורים לתפקידים כגון ריכוז מקצוע והנחיית מורים.

* להכשרה לתפקידי פיתוח והערכת תכניות לימודים במדעי המחשב.

בעוד שבמהלך התואר הראשון רוכשים הסטודנטים בחוג בעיקר ידע דיסציפלינארי ודידקטי הרי שהלימודים לתואר שני יעודדו פיתוח הכישורים האישיים והמקצועיים של המורה בכדי לאפשר לו הצלחה בהובלת יוזמות ומגמות חדשות בהוראת מדעי המחשב. במהלך התואר השני יורחב ויבוסס הידע הדיסציפלינארי ובנוסף ירכשו מיומנויות של עבודת צוות והנהגתו. פן נוסף שילמד יהיה שימוש באמצעי מחקר מגוונים לשיפור עבודת המורה. יינתנו כלים לאינטגרציה בין רכישה של טכניקות הוראת המחשב לבין הבנה של תיאוריות של הוראת המחשב.

 

בכנס נציג את התוכנית על חלקיה השונים ותינתן אפשרות למשתתפים, אשר חלקם מהווים משתתפים פוטנציאלים בתוכנית, להעיר הערותיהם לשיפור התוכנית בהסתמך על ניסיונם בעבודתם כמורי מדעי המחשב.

 

לאתר המרכז

לכנס תשס"ד

חזרה