מה השתנה בנושא משתנים?

גישות שונות לשימוש במשתנים בסביבת "תבל"

ד"ר דלית לוי

הוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון חיפה

dality@tx.technion.ac.il

 

משתנה הינו כידוע מושג מרכזי במדעי המחשב, וככזה הוא מופיע כבר ביחידת הלימוד הראשונה במדעי המחשב. למושג "משתנה" היבטים רבים, וניתן לדון במושג זה ברמות שונות. בגרסה של היחידה הראשונה הנלמדת בסביבת פסקל או בייסיק, המושג משתנה מוצג מיד בראשית השנה; זהו הכלי התכנותי העיקרי בחלק של תכנית הלימודים המכונה "יסודות התכנות א", והוא מקדים כלים תכנותיים כמו לולאות ופרוצדורות (שאינן מופיעות כלל בגרסה זו של היחידה) ועקרונות כמו תכנות מובנה.  בגרסה של היחידה הראשונה הנלמדת בסביבת תמלילוגו או תבל, המושג משתנה מוצג רק בחלק התכנית המכונה "יסודות התכנות ב" הנלמד במחצית השניה של השנה, וזאת לאחר שב"יסודות התכנות א" מוצגים כלים תכנותיים כמו הליכים (פרוצדורות) והוראות חזרה ומטופל בהרחבה העיקרון של תכנות מובנה.

איזה שיקולים עומדים מאחרי קביעת סדר הצגת  הכלים התכנותיים השונים בפני הלומדים? איזה השלכות עשויות להיות לשינוי בסדר הצגת הנושאים? מטרת הסדנה הינה לדון בשאלות אלה.

כמו כן נציג בסדנה מספר אפשרויות חדשות להציג את נושא המשתנים והשימושים בהם בסביבת "תבל" המבוססת על שפת התכנותMicroWorlds , נתלבט יחדיו בדבר התאמת כל אחת מהאפשרויות לאוכלוסיות הלומדות יחידת לימוד אחת במדעי המחשב, ונעלה רעיונות יצירתיים לשימושים במשתנים בפרויקטים תכנותיים בסביבת "תבל".

לאתר המרכז

לכנס תשס"ג

חזרה