עיצוב תכנה בשפת C, C++

עודד שוסטר

odedshos@netvision.net.il

 

הניסיון לנתק את הפרק "עיצוב תוכנה" מפלטפורמה כלשהי אינו נכון לדעתם של רבים.

חשיבה אלגוריתמית ופיתוח אלגוריתם מילולי, ציורי, תרשים זרימה, הם תהליכים דידקטיים חשובים ביותר. שפת האלגוריתם המילולי היא שפה המאחדת את כל הפלטפורמות. אולם חשוב מאד, לאחר שפותח האלגוריתם, לבדוק אותו, לנסותו, להוכיח הלכה למעשה שהוא עומד בציפיות, שהוא יעיל, הוא אינו וירטואלי בלבד, אלא חי ונושם, בעל נשמה אפקטיבי ויש לו שימוש. לא פעם באה הדרישה מפי התלמידים להוכיח נכונותו של אלגוריתם. אחת הדרכים החשובות, בנוסף לטבלת מעקב, היא להריץ את האלגוריתם בשפה עילית כלשהי ולהראות בתנאים הקיצוניים ביתר שאכן האלגוריתם עובד.

בתי ספר רבים עברו ללמד מדעי המחשב בשפת C או C++. בפוסטר אציע כיצד ללמד עיצוב תוכנה בעזרת השיטה המנותקת מכל פלטפורמה ומאידך איך לקשור את הוראת עיצוב התוכנה אל שפה עילית כמו C או C++.

בחוזר המפמ"ר פורסם כי במבחן הבגרות הבא בעיצוב תוכנה יתבקשו התלמידים לכתוב הליכים בשפה עילית. כנראה שגם בפיקוח הגיעו למסקנה שאין לנתק את עיצוב התוכנה מפלטפורמה כלשהי.

כדי ללמד עיצוב תוכנה בשפת C או C++ יש ללמוד כיצד נכתב ממשק בשפה זו, איך מתקיים עקרון ההסתרה, מהו פרויקט, כיצד כותבים פרוצדורה ופונקציה, כיצד משתמשים נכון בקבציINCLUDE  כל זאת מבלי להתנתק וללכת מרחק  רב מדי מתוכנית הלימודים כפי שגובשה במרכז להוראת המדעים של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1997.

שילוב התוכנית שבסיסה פלטפורמה אוניברסלית עם שפה עילית נותנת מרחב וגמישות דידקטית רבה ושלמות מסוימת בהקניית  המיומנויות הבסיסיות הקשורות ללימוד הנושא.

בפוסטר יובאו דוגמאות רבות של חקירת אלגוריתמים בעזרת שפה עילית, כדי לקדם ולקצר תהליכים, דוגמאות לכתיבת ממשקים, ממשקים מוכנים, פעילויות לתלמידים הנעזרות בשפה עילית, תרגילים המשלבים לימוד עיצוב תוכנה עם שפה עילית.

כדי לתת מרחב דידקטי מקיף, נכתב על ידי ספר בנושא המכיל את כל הנושאים הכלולים בתוכנית הלימודים בעיצוב תוכנה שעיקר המסר בו הוא לא לנתק את מקצוע עיצוב התוכנה מהפלטפורמה ומאידך לא להתנתק מהסביבה שאינה קשורה לפלטפורמה כלשהי.

בפוסטר יוצגו פרקים ודוגמאות מתוך הספר. הספר מכיל מראי מקום והוא מהדורה ניסיונית. במידת הניתן יינתנו דוגמאות חינם.

 

לאתר המרכז

לכנס תשס"ג

חזרה