במושב זה יוצגו שתי הרצאות

 

חווית ההוראה והלמידה של שרותי רשת

שחר צדוק ושרון הרשקוביץ

ג'ון ברייס

szadok@johnbryce.co.il

בהרצאה יוצגו הנושאים הבאים:

א.  שיטות ההוראה של תוכנית הלימודים החדשה ב- "תכנון ותכנות מערכות שירותי רשת".

ב. חווית הלמידה הבט תלמידים (בעקבות מחקר שנעשה)

ג. חווית ההוראה היבט מורים (בעקבות מחקר שנעשה  גם עם המורים המשתלמים בנושא)

 

 

חווית ההוראה והלמידה של מדעי המחשב בהוראה מרחוק

שחר צדוק

ג'ון ברייס

szadok@johnbryce.co.il

בהרצאה יוצגו הנושאים הבאים:

א. אפיון הפרויקט והדגמת לימוד מרחוק

ב. פיתוח חומרים בלימוד מרחוק

ג.  חווית הלמידה מרחוק הבט תלמידים (בעקבות מחקר שנעשה)

ד. חווית ההוראה היבט מורים

לאתר המרכז

לכנס תשס"ג

חזרה