מערכות מידענות ממוחשבות – מודלים ממוחשבים אינטראקטיביים

רויטל חליף

אתי הרשקוביץ

ראש צוות פיתוח חומרי למידה, אורט

מחברת התכנית

rhalif@ort.org.il

etihershko@bezeqint.net

 

הרציונאל

המידע הרב הזורם במערכות תקשורת בעולם מצריך ארגון ובניה של מידע הנחוץ לניתוח נתונים ולתמיכה בסביבות עבודה.

עיבוד של נתונים, אספקת נתונים, ניתוח הנתונים במאגרי מידע גדולים הולך ונעשה תהליך מורכב ומסובך. גם סביבות מידע קטנות של משתמשים זקוקות לניהול חכם ויעיל של המידע.

 

מטרת ההרצאה

1)       הצגת תוכנית הלימודים –מערכות מידענות ממוחשבות

2)       הדגמת הפעילויות וחומרי הלמידה שפותחו לחלופה של ארגון וניהול ידע מתוקשב עבור יחידה אחת ושלוש יחידות לימוד.

3)       הצגת האתר של ארגון וניהול ידע מתוקשב

4)       הצגת החלופה כריית נתונים .

 

במסגרת הפעילויות וחומרי הלמידה יוצגו הרעיונות הבאים:

1)       סביבות וירטואליות חינוכיות הכוללות מבנים קוגניטיביים

2)       אסטרטגיות חיפוש וניווט באינטרנט.

3)        ניתוח סביבות למידה  בעזרת כלים למדידה והערכה של סביבה  מתוקשבת.

4)       הקניית  מונחים, מערכת מושגים מתחום המידע.

5)       הקמת אתרים חינוכיים,  הקמת פורטלים חינוכיים, תכנון סוכן נוסע.

6)       מיומנות של טיפול במידע והתמצאות בסביבה עתירת ידע ומידע היא חלק בלתי נפרד מהכשרתו של התלמיד, ללמודים גבוהים ולמחקרים הזקוקים למקורות מידע מגוונים.

לאתר המרכז

לכנס תשס"ג

חזרה