מודל להוראת מבנה המחשב ושפת סף – פתוח והערכה

ססיל יחזקאל

ntcecile@wisemail.weizmann.ac.il

 

קיימות עדויות רבות המעידות על קשיים בתהליך הוראה-הלמידה של תכנים הקשורים למבנה המחשב ולשפת סף. שפת סף הינה שפת התכנות הקרובה ביותר לשפת מכונה. כל הוראה בשפת סף מהווה למעשה תיאור מילולי של הפעולה המתבצעת בעת ביצועה של הוראת מכונה. מעקב אחר התיאור הדינאמי של תהליך ביצוע תוכנית בשפה זו מדגים באופן ברור כיצד פועלים מרכיבי המחשב (המעבד, הזיכרון, המחסנית והתקני קלט/פלט). מרכיבים אלו הנם בעלי מנגנוני פעולה מורכבים שתלמידים מתקשים להבין. ישנם הרבה הסביבות והכלים להוראה ותרגול של הנושא. הם נועדו להמחשה ותרגול של נושאים שונים הקשורים להוראת מבנה המחשב ושפת סף ברמות שונות של מורכבות בהתאם לקהל היעד. התאמת הכלים לקהל היעד והשילוב המושכל בהוראה תורמים להעמקת הבנת התלמיד את התהליכים המתרחשים בתוך המחשב.

בהרצאה זו נציג כלים שונים ונאפיין אותם. נציע דרכים לשלב בהוראת היחידה מספר כלים ולהתאים את השימוש בהם  לשלבי הלמידה השונים.

 

לאתר המרכז

לכנס תשס"ג

חזרה