שיקולים לשילוב החלופות השונות של יחידת הלימוד השלישית –

בחינה השוואתית ושאלות ראשוניות

סדנת מורי מדהמ"ח במרכז המורים "זוית רחבה" קיבוץ סער

בהנחיית ד"ר דלית לוי

dality@tx.technion.ac.il

 

שלוש יחידות הלימוד הראשונות במדעי המחשב בנויות משתי יחידות חובה (יסודות מדעי המחשב 1, 2) ומיחידה שלישית הנחשבת כיחידה התנסותית ואשר במסגרתה נבחנים התלמידים בבחינת מעבדה.  תכנית הלימודים מאפשרת למורים לבחור עבור תלמידיהם באחת משש חלופות אפשריות של היחידה השלישית: מערכות מידע, תכנות לוגי, גרפיקה ממוחשבת, ארגון המחשב ושפת סף, תכנות פונקציונלי, ומבוא לתכנות בסביבת אינטרנט. מהם השיקולים על פיהם ניתן להחליט באיזו חלופה לבחור? כיצד מורים קובעים איזו חלופה מתאימה לתלמידיהם ולבית הספר בו הם מלמדים? מהם ההבדלים העיקריים בין החלופות השונות? בכנס בכוונתנו להציג שאלות אלה, להציע מספר שיקולים אפשריים ולפתוח דיון בנושא.

הסדנה של מורי מדעי המחשב ב"זווית רחבה" מוקדשת רובה ככולה להכרות עם החלופות השונות. הבחינה ההשוואתית הראשונה של החלופות שערכנו במסגרת הסדנה, בטרם ההכרות המעמיקה עם מי מהן, התבססה על עיון מודרך בחומרי הלימוד של כל אחת מהחלופות ועל ניסיון להשיב על ארבע שאלות:

1.      מהו השוני העיקרי בין מה שמציעה החלופה לבין מה שלומדים בשתי היחידות הראשונות של "יסודות מדעי המחשב"?

באיזה אופן מייצגת החלופה "פרדיגמה תכנותית שונה" – כהמלצת ועדת המקצוע שבנתה את תכנית הלימודים החדשה במדעי המחשב?

2.      מהם התכנים המרכזיים בהם עוסקת החלופה?

3.      מהו הפורמט של חומרי הלימוד? כיצד מוצע לארגן את הלמידה?

4.      במה עוסקת החלופה בפתיחה? מהו הנושא הראשון? איך מוצע ללמוד נושא זה?

כמו כן ערכנו רשימה של שיקולים בעד שילוב כל אחת מהחלופות בבתי הספר בהם מלמדים מורי הסדנה, ורשימה של שיקולים נגד. בכנס נציג הן תשובות ראשוניות לשאלות הנ"ל והן את השיקולים שלנו בעד ונגד שילוב כל אחת מהחלופות.

 

המורים שהשתתפו בהכנת הדיון:

אדר אהובה, אחרס נביל, בן שושן שרה, גדבאן אמל, גנסן איגור, גרינברג גלינה, הולנדר שוש, הרוש אריאל, ורמוט תקוה, חורי אוסאמא, חרש זהר, לויטן יוליה, עוסמאן רולא, עקרייה אנואר, עקרייה סלאח, פרהוד סהר, קיסר ימית, שמאי רות.