משתנים: תכניות מאבחנות

סדנת מורי מדהמ"ח במרכז מורים "עמקים מזרחים" צמח

בהנחיית תמר פז

yuvalal@tx.technion.ac.il

 

משתנים מהווים נושא מרכזי בחשיבותו במדעי-המחשב. למשתנים יש תרומה מכרעת לכוח הביטוי של שפת התכנות. הם מאפשרים לכתוב תכניות אינטראקטיביות כלליות, ותכניות שקולטות ומעבדות מספר רב של נתונים. משתנים גם מאפשרים ליצור קבצים ולשמור נתונים לטווח ארוך. חשיבות המשתנים והשימוש הנרחב בהם באים לידי ביטוי בכך שבכל שפות התכנות (להוציא חלק מהשפות שנכתבו לצרכים לימודיים בלבד), נעשה שימוש במשתנים.

יחד עם זאת, מושג המשתנה שנמצא במרכזה של כל בעיה חישובית, הוא מושג מורכב מאוד. בחלק משפות התכנות, כמו למשל בפסקל, התכנית הפשוטה ביותר שכוללת משתנה אחד מוכרחה לכלול הצהרה על המשתנה, קלט או השמה למשתנה והדפסה של ערך המשתנה. לכן, העיסוק במשתנים מחייב התמודדות בו זמנית עם לפחות שלושה מרכיבים אלה. בחלק אחר משפות התכנות אין צורך בהצהרה על משתנים, ולכן העיסוק במשתנים מחייב התמודדות רק עם שני מרכיבים.

המשתנים מהווים, אם כן, נושא לימודי מרכזי ומקיף מחד, ומושג מועד לקשיי הבנה והמשגה מאידך. בכדי לעזור למורים לאבחן מוקדי קושי אצל תלמידיהם בהקשר למושג זה, פיתחנו במסגרת הסדנה, תכניות מאבחנות ותכניות מדגישות. בשני המקרים הכוונה לתכניות קצרות וממוקדות. כאשר, תגובה של תלמיד לשאלה: מה יהיה הפלט של תכנית מאבחנת? מאפשרת לזהות האם התלמיד מודע לתכונה מסוימת של משתנים בה מתמקדת התכנית. ותכנית מדגישה היא תכנית שגויה שמעלה לדיון מוקד קושי של לומדים, בזמן שהם עוסקים במשתנים. למשל, תכנית שמטפלת בבעיית חוסר התאמה בין טיפוס של משתנה לערך שלו.

בכנס נציג דוגמאות לתכניות משני הסוגים.

הפוסטר יוצג במקביל למושבים א'-ב' בשעות 12:45-13:45

המורים שהשתתפו בהכנת הפוסטר:

אבי קיפניס, אילן שמחי, איסמאעיל סלמאן, בסאם עאבד, ג'אד ח'טיב, דויד לוי, הית'ם ספדי, חגית נגר, יהודה ורקר, יוקי לוי, לובנא סלאחאלדין, לנה שלג, מאיה לחמני, ענבל טובול, עקיבא לביא, פבלו פודלובני, רפי פינרט, שרון אביטן.