בנות-בנים במקצועות מדעי המחשב (שולחן עגול)

תמי לפידות

ד"ר דלית לוי

ד"ר אורית חזן

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

החוג להוראה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה

lapidot@tx.technion.ac.il

dality@tx.technion.ac.il

oritha@tx.technion.ac.il

 

מסקרים שנערכו ברחבי העולם עולה כי מספר הבנות הלומדות מדעי המחשב בבתי הספר התיכוניים ובאקדמיה נמצא בירידה (Camp, 1997; The MIT EECS Women Undergraduate Enrollment Committee, 1995). יתר על כן, קיימת מודעות לכך שנשים נמנעות מללמוד מדעי המחשב מסיבות שונות De Palma, 2001)).

משיחות לא רשמיות עם אנשי חינוך בבתי-ספר בישראל עולה כי המצב הנ"ל קיים גם בבתי-ספר תיכוניים בישראל וכי מספר הבנות הפונות ללמוד מדעי המחשב, בעיקר ברמות של 3 ו- 5 יחידות לימוד, נמצא בירידה.

נתוני רקע אלו הובילו אותנו להתחיל במחקר בנושא. בשלב ראשון, המחקר מתמקד באיסוף נתונים ובניתוחם במטרה לגלות ולהבין מגמות ושינויים במספרם של בנות ונשים הלומדות/עוסקות במקצועות מדעי המחשב. בשלב שני, ועל סמך ממצאי השלב הראשון, תפותחנה פעילויות לעידוד בנות לשקול את האפשרות להצטרף למקצועות מדעי המחשב. עם סיומו של המחקר אנו מקוות לתאר תמונת מצב המשקפת את המצב בישראל ביחס ללמידת מדעי המחשב. בפרט, תמונה זו תציג:

·        סיבות המובילות או המעכבות את בחירת המקצוע מדעי המחשב ע"י שני המגדרים;

·        פעילויות שונות (בטרם בחירת המקצוע, במהלך למידתו ובעת העיסוק בו) לעידוד הלימוד והעיסוק במקצועות מדעי המחשב בכלל ועל-ידי בנות בפרט.

 

במסגרת השולחן העגול יוצגו נתונים מהארץ ומהעולם בהקשר לנושא בנים-בנות בלימודי מדעי המחשב. בעקבות הצגת הנתונים נעסוק בסוגיות הבאות:

·        גורמים המעודדים/מעכבים תלמידים בכלל ובנות בפרט ללמוד מדעי המחשב;

·        פעילויות המתאימות לעידוד תלמידים לבחור בלימודי מדעי המחשב; 

·        שיטות מחקר וכלי מחקר מתאימים לחקר הנושא.

 

המעוניינים לשתף פעולה במחקר, מוזמנים למלא שאלון קצר. במהלך כל שעות הכנס, ניתן יהיה למצוא את השאלון באולם הפוסטרים.

 

מקורות:

Camp, T. (1997). The Incredible Shrinking Pipeline, Communications of the ACM 40(10), pp. 103-110, http://www.mines.edu/fs_home/tcamp/cacm/paper.html

De Palma, P. (2001). Why women avoid computer science, Communications of the ACM 44(6), pp. 27-29.

MIT Department of Electrical Engineering & Computer Science. (1995). Women Undergraduate Enrollment in Electrical Engineering and Computer Science at MIT.

Introduction and Executive Summary: http://www-eecs.mit.edu/AY94-95/announcements/13.html

Full Report: http://www-swiss.ai.mit.edu/~hal/women-enrollment-comm/final-report