קהילה וירטואלית של המורים למדעי המחשב – מתיאוריה למעשה

נורית רייך

רשת אמי"ת

nuritr@amit.org.il

 

הוראת מדעי המחשב הוא מקצוע דינאמי המחיב התעדכנות רציפה לאורך כל השנה. פריסת מוסדות החינוך ברשת אמי"ת מדימונה ועד חצור, מקשה מאד על עבודת ההנחייה. הריחוק הגיאוגרפי אינו מאפשר לכנס את בעלי התפקידים באופן סדיר. ההנחייה שנעשית באופן פרטני או בקבוצות קטנות, העברת המידע בדרכים קונוונציונאליות כמו מכתבים, פקסים וטלפונים גוזלת זמן רב, אינה יעילה ואינה נותנת מענה "בזמן אמת".

 

הצורך בפורום המרכז את כל המורים למדעי המחשב הוא כרח המציאות, לכן הקמנו קהילה וירטואלית של המורים למדעי המחשב. תחילתה של הקהילה הוירטואלית, היה בכך שבמקביל לשליחת הודעות ועדכונים לבתי הספר נשלחו גם הודעות בדואר אלקטרוני. לאט לאט כאשר התבסס הכלי, עברנו לערוץ יחיד – אלקטרוני בכל מה שקשור לעדכונים והנחיות למורים. במקביל התפתח אתר של רשת אמי"ת שבו נכנסו חומרי לימוד, דפי עבודה, מערכי שיעור ועדכונים של הפיקוח במשרד החינוך. לאחר שהתבססה הפעילות הוירטואלית התחלנו בפעילויות רשתיות וירטואליות, שגולת הכותרת שלהן היא האולימפיאדה הוירטואלית במדעי המחשב.

 

כיום הפעילות של קהילת המורים למחשבים ברשת אמי"ת כוללת:

1.       רשימת תפוצה בדואר אלקטרוני לקבלת עדכונים מהפיקוח לרכזים ולמורים.

2.       דיאלוג בדואר אלקטורני בין הפיקוח למורים השונים, ודיון בסוגיות מקצועיות שעולות תוך כדי ההוראה.

3.       שילוב באתר של חוזרים, תרגילים ומערכי שיעור על פי תוכניות הלימודים לשימוש המורים והתלמידים.

4.       קבוצות דיון פתוחות בנושאים שונים הרלוונטיים לתוכנית הלימודים.

5.       אתרי תמיכה בספרי הלימוד שפותחו בתחום ע"י רשת אמי"ת לשימוש המורים והתלמידים.

6.       אולימפיאדה וירטואלית בין בתי הספר הרשת בתחום מדעי המחשב.

7.       מבחני סטנדרט בתחום אוריינות תקשוב – בפיתוח.

 

הדיאלוג בין הפיקוח והמורים, ובין המורים לבין עצמם, בין אם בערוץ הסמוי מן העין (בדואר אלקטרוני) ובין זה הגלוי (כפי שמשתקף באתר) קבע סטנדרטים חדשים מבחינת היכולת להנחות. היכולת של מורה מחצור או מצפת לפנות בקלות לקהילת מורים ולמנחה מקצועית, לשאול שאלה ולקבל עזרה משנה את יכולת ההוראה. יצירת אקלים, המאפשר להתייעץ ולקבל משוב מעמיתים, והעיקר לקבל מענה בזמן אמת, לפני שנעשות שגיאות מול התלמידים – כל אלה המחישו לנו את חשיבותה של הקהילה הוירטואלית של המורים.

 

על מנת לשכלל את הפעילות אנו בוחנים בימים אלה לקיים מפגשים וירטואלים סינכרוניים של כלל המורים.

ההרצאה תתמקד בקשיים, בפוטנציאל, ובמשמעויות של הקמת קהילת מורים וירטואלית וביסוסה. הדברים יודגמו ע"י תכנים אוטנטיים כפי שאנו חווים אותם יום יום.

 

כתובת האתר:   www.amit.org.il/learning/newcomp