מכללת בית ברל - הכשרת מורים להוראת מדעי המחשב במסלול העל יסודי

רונית אברמס

נוע רגוניס

מכללת בית ברל, החוג למדעי המחשב

מכללת בית ברל, החוג למדעי המחשב

 

noaampon@beitberl.ac.il

 

תכנית הלימודים בחוג למדעי המחשב מיועדת להכשיר מורים למדעי המחשב במסלול העל-יסודי. מדעי המחשב הוא תחום ייחודי בעל קשר הדוק עם תחום המתמטיקה ונלמד בדרך כלל כתכנית דו-חוגית המשולבת עם לימודי התמחות מקבילים במתמטיקה. ניתן לשלב את הלימודים בחוג למדעי המחשב גם עם לימודים בחוג אחר תוך ביצוע השלמות נדרשות במתמטיקה (מכינה בהיקף של 6 ש"ש).

תכנית הלימודים כוללת את כל המקצועות הדרושים והחשובים לצורך הוראת המקצוע בבתי ספר על יסודיים. הלימודים נושאים אופי אקדמי מבחינת נושאי הלימוד ומבחינת רמתם, עיקר ההכשרה אינה בתחום טכנולוגיית המחשבים או יישומי מחשבים (ראה נושאי הלימוד). הלימודים משולבים בעבודה רצופה במעבדות מחשבים מתקדמות ודורשים תירגול רב.

סטודנטים שהתקבלו ללימודי החוג למדעי המחשב ואשר אין להם רקע ביסודות מדעי המחשב יחויבו בלימודי השלמה שאינם נכללים במסגרת נקודות הזיכוי לתואר (מכינה בהיקף של 6 ש"ש).

תכנית הלימודים בחוג למדעי המחשב מאפשרת התמחות בשני מוקדים. האחד מיועד להוראת מדעי המחשב לכיתות ז – י, השני מיועד להתמחות מורחבת בהוראת מדעי המחשב לכיתות י - יב. תכנית הלימודים במדעי המחשב תורכב מלימודי גרעין משותפים של קורסים במדעי המחשב ומלימודי התמחות בשני המוקדים. סטודנט הנרשם לחוג יוכל לבחור את המוקד המתאים לו. הפיצול לשני המוקדים מותנה במספר הסטודנטים המתאימים, המוקד המורחב יתקיים בכל מקרה. הקבלה למוקד המורחב להוראת מדעי המחשב (י - יב) מחייבת לעמוד במבחן מיון בציון של 80 לפחות. סטודנט הפטור מלימודי ההשלמה יבחן לפני תחילת לימודיו, סטודנט החייב בלימודי השלמה יבחן בתום לימודי ההשלמה.

השלמות לתעודת הוראה או לתואר Bed

מיכללת בית ברל מקבלת גם סטודנטים בעלי הכשרה קודמת כמו: בעלי תואר אקדמי או בעלי תואר מורה מוסמך. המכללה מעניקה תואר Bed או תעודת הוראה במדעי המחשב על פי הנדרש. לכל סטודנט מותאמת תכנית לימודים המתאימה להכשרתו הקודמת ובהתאם לתכנית הלימודים הכללית בחוג. ניתן פטור מקורסים שנילמדו במסגרת אקדמית אחרת בהתאם לסילבוס שלהם ולציון שהושג.

נושאי הלימודים במדעי המחשב (הגרעין המשותף):

השלמות ביסודות התיכנות, באלגוריתמיקה ובתרבות המיחשוב (לא נכלל בנקודות הזיכוי); מדעי המחשב בסביבת פסקל; תיכנות פונקציונאלי; אלגוריתמיקה (פיתוח, נכונות, יעילות); ארכיטקטורה של מחשבים; תיכנות לוגי.

נושאי הלימודים במוקד מדעי המחשב מורחב י -יב:

אנליסה נומרית; עיצוב תוכנה; תיכנות רקורסיבי; אלגוריתמיקה מתקדמת; אוטומטים ושפות פורמליות; תיכנות מקבילי ומבוזר; תיכנות מונחה עצמים; סמינריון אקדמי במדעי המחשב; סמינריון דידקטי בהוראת מדעי המחשב (עם עבודה מעשית); עבודת גמר.

נושאי הלימודים במוקד מדעי המחשב ז - י:

השלמות בתרבות המיחשוב; כלים ממוחשבים בכתיבה; מקורות מידע ממוחשבים; תורת האינפורמטיקה בחינוך; סמינריון אקדמי באינפורמטיקה בחינוך – טכנולוגיה ותרבות; סדנא באינפורמטיקה בחינוך (עם עבודה מעשית); סמינריון דידקטי (עם עבודה מעשית); עבודת גמר.

דגשים בתכנית הלימודים

תכנית הלימודים שמה דגש רב על עקרונות התחום המדעי – מדעי המחשב. הדגש הוא על פתרון בעיות בעזרת אלגוריתמים מילוליים. מימוש הפתרון נעשה בפרדיגמות תיכנות שונות. תכנית הלימודים מקיפה את כל פרדיגמות התיכנות: תיכנות פרוצדורלי ( Pascal, C ), תיכנות לוגי ( Prolog ), תיכנות פונקציונאלי ( Scheme ), תיכנות מונחה עצמים ( Java  ). תכנית הלימודים מקיפה את כל תכני הלימוד לבגרות בהיקף של 5 יח"ל, ומקיפה את מודולי הבחירה השונים ביחידות השלישית והחמישית. במסגרת מודולי הבחירה ביחידה השלישית נלמדים התחומים: תיכנות לוגי, תיכנות פונקצינאלי, מבוא למערכות מידע, תיכנות בסביבת האינטרנט. במסגרת מודולי הבחירה ביחידה החמישית נלמדים התחומים: מודלים חישוביים, תיכנות מקבילי ומבוזר, אנליסה נומרית, תיכנות מונחה עצמים.

הסמינריון הדידקטי שם דגש על דרכי הוראת המקצוע. במסגרת הסמינריון נלמדים גם נושאים מתקדמים בתחום הוראת המדעים: שיטות הוראה והערכה חלופיות, טעויות מושגיות, הוראה על פי תבניות.

השתלמויות מורים

את כל הקורסים האקדמיים במיכללה ניתן ללמוד במסגרת של השתלמויות מורים. בנוסף לקורסים האקדמיים אנו מקיימים השתלמויות מורים בביה"ס להשתלמויות מורים ועובדי הוראה שבמכללת בית ברל. השנה מתקיימים הקורסים התואמים את תכנית הלימודים: עיצוב תוכנה, מודלים חישוביים, מבוא למערכות מידע, תיכנות בשפת C.

 

מתעניינים מוזמנים לפנות לראש החוג – הגב' נוע רגוניס, טל'  09-7476263.