מחשבים – בין אוריינות לאומנות

מור דשן

מנהלת אגף מדע טכנולוגיה ומיחשוב, רשת אמי"ת

mor@amit.org.il

 

אוריינות (literacy)  - היא סך המיומנויות הנדרשות לתפקוד בסביבה מילולית (קריאה, כתיבה, תקשורת). אוריינות איננה השכלה של מותרות אלא צורך חברתי ותרבותי. כיום מקובלת הקביעה שהאוריינות הנדרשת בסביבה הדיגיטלית  נכללת בתוך האוריינות הנדרשת לבוגר בתקופתנו (Selfe 1999).

 

אומנות  - הרי זהו הידע, הקשור להקניית מקצוע, ידע ספציפי הנדרש למי שמתמחה בתחום מסוים.

 

הוראת המחשבים בבתי הספר, נעה על הרצף שבין הקניית אוריינות לבין הכנה לקראת אומנות.

ההנחה היא שכל תלמיד צריך לרכוש את המיומנויות האורייניות הקשורות בתפקוד בסביבת מחשבים. לעומת זאת, את ההתמחות בתחום מדעי המחשב יש להקנות לתלמידים אשר בוחרים בנושא כדי ללמוד אותו באופן מקצועי. לימודי המחשבים מתחלקים בין השימוש במחשבים להוראה (במהלך בית הספר היסודי), הקניית יישומי המחשב לכלל התלמידים ויישומם במקצועות ההוראה השונים (בחטיבת הביניים) לבין ההתמחות במקצוע בחירה בתכנות ועקרונותיו (במסגרת התיכון).

 

בשנות השבעים והשמונים רווחה הסברה שהנחלת אוריינות מחשב (Computer Literacy) כוללת לימוד של מבנה המחשב ותכנות. הניסיון הכושל גרם להסקת מסקנה, מוטעית לדעתי ולדעת רבים, שאין צורך לדעת כיצד פועל המחשב על מנת להשתמש בו. כדי שניתן יהיה לנצל את יתרונותיהם של הכלים הממוחשבים מוכרחים להבין מהי הלוגיקה שעומדת מאחוריהם. כמו באוריינות הקונבנציונאלית (הנחלת קרוא וכתוב), גם באוריינות התקשוב , הסכנה הגדולה ביותר היא ההידרדרות שלה לרמת הידע הטכני. חסרונו של הידע הטכני לעומת האוריינות הוא שלא ניתן להכליל אותו לסיטואציות מקבילות (גבעון, 1997).

 

האם הנחלת יישומי מחשב, צריכה להיעשות באותו אופן לתלמידים המתמחים במדעי המחשב ולשאר התלמידים, או שניתן להצביע על הבדלים?

האם הוראת שפת תכנות, מיועדת רק לתלמידי מדעי המחשב, ומיותרת לחלוטין לתלמידים שעתידים להיות משתמשי מחשב ולא מתכנתים?

האם תלמידים שבוחרים להתמחות במדעי המחשב מבינים מהי המהות של המקצוע? האם הלימודים המקדימים של יישומי מחשב נותנים להם כלים לבחור ולנו כלים למיין את המתאימים?

האם ניתן ללמד יישומי מחשב עם הסתכלות אומנותית למתכנתים? האם ניתן ללמד שפות תכנות עם הסתכלות אוריינית למשתמשים?

במהלך ההרצאה אדון בסוגיות אלה ואשתדל להציע כיוונים נוספים להסתכלות על הנושא.