קשר התיאוריה

יפעת בן-דוד קוליקנט

הוראת מדעים, מכון ויצמן למדע

ntifat@wisemail.weizmann.ac.il

 

לכל אחד מאיתנו המורים יש ידע רב  המאורגן בדרך כלל כאוסף של  יש תחושות בטן המבוססות על ניסיון עצום בכיתה: כיצד ללמד חומר מסוים, מה להדגיש, האם וכיצד להדגים ואיך לחבר מבחן משקף.  אם כך, עולה השאלה הבאה – מהו קשר התיאוריה - האם יש לתאורטיקנים העוסקים פיתוח תיאוריות של למידה והוראה מה להוסיף לנו ? האם רק יאוששו את תחושות הבטן ? או שמא ינסו להפריך זאת ?

 

בהרצאה זו נסקור מספר תיאוריות של הוראה ולמידה, נבחן סיטואציות מהכיתה בראי התיאוריות ואת ההשלכות על פיתוח חומרי לימוד וההערכה. דרך התיאוריות ננסה לתת מענה על שאלות כגון מדוע יש תלמידים שלמרות שכיסינו את החומר היטב מתקשים ולעומתם אחרים מבינים  יותר מהר? כיצד נוכל לעזור ולשפר? מה חושב התלמיד על מדעי המחשב ? האם הוא רואה את המקצוע כפי שהמורה רואה? מה משפיע על למידתו?