על האפקטיביות של שילוב תבניות בהוראת מדעי המחשב

ד"ר דוד גינת

החוג להוראת מדעים, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

ginat@post.tau.ac.il

 

מחקרים שונים בהוראת המדעים מראים שמומחים שומרים בזיכרונם ידע במבנים מאורגנים, על-פי הקשרים משמעותיים, הנובעים מהיכרות רחבה ומעמיקה עם פתרון בעיות בתחומם. בפרט, מומחים במדעי המחשב, ומתכנתים מנוסים, שומרים בזיכרונם מבנים ומתכונים של פתרון בעיות אלגוריתמיות מגוונות. מבנים ומתכונים אלה, הנקראים תבניות, נרכשים בצורה תהליכית תוך כדי פתרון חוזר ונשנה של בעיות. זיהוי ואיפיון של תבניות מאפשרים יצירת 'ארגז כלים' של אמצעים ממוקדים להרכבת פתרונות אלגוריתמיים. השימוש בתבניות יכול להשתלב בצורה טבעית בהוראת מדעי המחשב ולהוות אמצעי דידקטי ותכני לחידוד, הרחבה, העמקה, ושיפור היכולת בפתרון בעיות.