האם הוראת "תכנות בסביבת אינטרנט"

יכולה לחזק מושגים שנלמדו ביסודות?

אלה לב

גמנסיה ריאלית ראשון לציון, מרכז המורים ראשון לציון

elalev@hotmail.com

 

"תכנות בסביבת אינטרנט" הינה חלופה חדשה של יחידת הלימוד השלישית, שהוצעה ע"י מפמ"ר מדעי המחשב בשנה שעברה. חלופה זו זכתה מיד עם פרסומה להתעניינות רבה.

סביבת האינטרנט מהווה סביבת עבודה חדשה ועבור רוב אוכלוסיית המורים למדעי המחשב, היא מרתקת במיוחד. שילוב של "תכנות" בסביבה זו עורר סקרנות ויצר מצב שבו מורים רבים מעונינים להכיר, ללמוד ואולי גם ללמד חלופה זו.

במסגרת הרצאה זו אנסה לבחון את החלופה "תכנות בסביבת אינטרנט" מכמה היבטים.

אנסה להציג את התכנים של חלופה זו - אעבור בקצרה על תוכנית הלימודים, אבחן את המטען עימו מגיע תלמיד שלמד "יסודות1"  וכעת הוא מתחיל ללמוד "תכנות בסביבת אינטרנט". בהמשך אשווה בין המושגים הנלמדים ב- "יסודות1" ו-"יסודות2" לבין המושגים הנלמדים בחלופה זו.

בהרצאה אציג ממצאים אודות התנסויות בהוראת תכנים דומים בחו"ל, על סמך פרסומים.

אסיים  את ההרצאה בדיון בסוגיה האם הוראת "תכנות בסביבת אינטרנט"  מחזקת מושגים שנלמדו ביסודות1 וביסודות2 ?