מילים משותפות, תחביר פרטי: המקרה של תיאורים רקורסיביים

ד"ר דלית לוי

דורית ליקרמן

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

תיכון ליאובק, חיפה

dality@tx.technion.ac.il

rlickerman@hotmail.com

 

רקורסיה היא אחד המושגים המרכזיים בהם עוסקת יחידת הלימוד השלישית "תכנות פונקציונלי". העיסוק ברקורסיה ביחידה זו נפתח במספר פעילויות לימודיות לא תכנותיות שמטרתן לפתח אצל התלמידים יכולות של חשיבה רקורסיבית ושל מתן תיאורים מילוליים המנוסחים באופן רקורסיבי.

באחת מכיתות י"א הלומדות תכנות פונקציונלי, ניתן לתלמידים בוחן בכתב לאחר מספר שיעורים בהם תרגלו התלמידים הן את המיומנויות הקשורות בפירוש ומעקב אחר תיאור רקורסיבי נתון והן את המיומנויות הקשורות במתן תיאור רקורסיבי לציורים. כל התרגילים בכיתה התבצעו ללא מחשב וללא שימוש בשפת תכנות, ובהתאם גם השאלות שהופיעו בבוחן לא חייבו שימוש בשפת תכנות. מניתוח תשובות התלמידים לשאלות הבוחן עולה, כי כל התלמידים עושים שימוש באותם אבני בניין בסיסיות כאשר הם מנסים לנסח תיאור באופן רקורסיבי. אבל בה בעת נמצא כי כל אחד בנה מאבני הבניין הבסיסיות הללו מבנה פרטי משלו. במלים אחרות, הסתבר כי במהלך הפעילויות הכיתתיות נוצרה בכיתה שפה משותפת להתייחסות לתופעות רקורסיביות ולתיאורן המילולי, ונבנו תכנים המוסכמים על כל התלמידים. אולם מה שהתקבל כמוסכם היה רק האלף-בית של השיח, כלומר אותם "אטומים" שחייבים לדעת הלומדים להופיע בכל תיאור רקורסיבי מילולי. לעומת זאת, לא זוהתה הסכמה לגבי חוקי התחביר, דהיינו לגבי האופן שבו רצוי/מותר לחבר בין ה"אטומים" ולבנות מהם "מולקולה" חוקית או תיאור רקורסיבי חוקי.

בהרצאה נדון בתכנים המוסכמים שנמצאו ונדגים את הסוגים השונים של "תחביר פרטי" בו השתמשו התלמידים. כמו כן נעסוק בשאלה כיצד פעילויות לימודיות העוסקות בתיאורים רקורסיביים מילוליים עשויות לקדם את ההבנה של רקורסיה אצל תלמידים וכיצד ניתן לעבור בהדרגה מניסוח רקורסיבי מילולי לניסוח רקורסיבי בשפת תכנות פונקציונלית. נסיים בהדגשת החשיבות שיש לכך שמורים יהיו מודעים הן לאבני הבניין ההכרחיות בכל ניסוח רקורסיבי והן לאפשרויות השונות בהם תלמידים עשויים להרכיב אבני בניין אלה.