כיצד כדאי להעריך בחינות בגרות? – יסודות ועיצוב תכנה  (שולחן עגול)

סדנת מורי מדהמ"ח במרכז מורים "השרון" בית ברל

בהנחיית ענת אוסטר  ושמרת מן

 

כמורים המגישים תלמידים לבחינות הבגרות מדי שנה, עומדת לפנינו תמיד נקודת הסיום של המרוץ – בחינת הבגרות. כולנו רוצים להביא את תלמידינו למצב בו יהיו מוכנים לבחינת הבגרות ויקבלו את הציון הגבוה ביותר אותו הם מסוגלים להשיג.

לא פעם שואל את עצמו כל מורה, כיצד תוערך  שאלה מסוימת,כמה נקודות יורידו על טעות x? האם "האנשים היושבים למעלה"  מודעים לכך שניסוח השאלה לא היה ברור? האם טעות נפוצה תגרור הערכה סלחנית? ועוד שאלות רבות ומגוונות.

במסגרת השולחן העגול בכנס, נדון במספר שאלות שבחרנו מבחינות הבגרות שהתקיימו בתשס"א ונציג דרכים שונות להערכת שאלות אלו.

מי שמעוניין להשתתף בדיון שיתקיים בכנס – מוזמן לעבור לפני כן על השאלות המצורפות.

 

להלן השאלות שנבחרו לדיון בכנס: שתי שאלות מיסודות ושתי שאלות מעיצוב תכנה.

דרגו כל שאלה על פי רמת הקושי שלה, ובהירות ניסוח השאלה.

כמו כן צרפו לכל שאלה מפתח הערכה (התייחסו לכל שאלה כאל 100%).

 

מדעי המחשב א' (יסודות) - שאלה 14:

פתח וישם אלגוריתם (אין צורך לרשום את האלגוריתם) שהקלט שלו הוא 200 מחרוזות באורך 15 כל אחת, והפלט שלו רק מחרוזות המתחילות בתווים ‘www .

הערה: כל מחרוזת נקלטת בשלמותה.

דרג את רמת הקושי של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

קל מאוד

 

 

 

קשה מאוד

1

2

3

4

5

 

דרג את בהירות הניסוח של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

ברור לחלוטין

 

 

 

לא ברור לחלוטין

1

2

3

4

5

 

מה צריך להיות, לפי דעתך, מפתח ההערכה של השאלה:

 

מדעי המחשב א' (יסודות) - שאלה 17:

פתח וישם אלגוריתם (אין צורך לרשום את האלגוריתם) הקולט לכל בוגר את הנתונים שרשם בטופס. קליטת הנתונים תסתיים כאשר ייקלט ‘FINISH לשם הבוגר. הפלט יהיה מספר הבוגרים המגיעים לכינוס ומספר המדריכים שיש להזמין עבור הילדים.

דרג את רמת הקושי של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

קל מאוד

 

 

 

קשה מאוד

1

2

3

4

5

 

דרג את בהירות הניסוח של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

ברור לחלוטין

 

 

 

לא ברור לחלוטין

1

2

3

4

5

 

מה צריך להיות, לפי דעתך, מפתח ההערכה של השאלה:

 

מדעי המחשב ב' (עיצוב תכנה) - שאלה 1:

לפניך האלגוריתם סוד (הנעזר באלגוריתמים תעלומה והחלף).

סוד (X, L )

{האלגוריתם מקבל רשימת מספרים שלמים שונים L, ומספר שלם X, ומחזיר מספר שלם}

1. עוקב_ברשימה ( עוגן_רשימה (L ), L ) ¬ P1

2. קודם_ברשימה ( סוף_רשימה ( L ) , L ) ¬ P2

3. החזר תעלומה (X, P2 , P1 , L )

תעלומה (X, P2, P1, L )

1. אם  P2  = P1 אזי

1.1 אם אחזר_מרשימה (1P , L ) = X אזי

      1.1.1 החזר 1

1.2 אחרת,

      1.2.1 החזר 0

2. אחרת,

2.1 אם אחזר_מרשימה ( P1 , L ) < X אזי

      2.1.1 החזר תעלומה (X, P2 , עוקב_ברשימה(P1 , L ) , L ) + 1

2.2  אחרת,

      2.2.1 אם אחזר_מרשימה (P2  , L ) => X אזי

                2.2.1.1 החזר תעלומה (X, קודם_ברשימה(P2, L ),P1, L )

     2.2.2 אחרת,

               2.2.2.1 החלף (P2, P1, L )

               2.2.2.2 החזר תעלומה (X, P2, P1, L )

החלף (P2, P1, L )

1. אחזר_מרשימה (P1, L ) ¬ TEMP

2. עדכן_רשימה( אחזר_מרשימה (2P , L ), P1, L )

3. עדכן_רשימה (TEMP, P2 , L )

 

מה יחזיר האלגוריתם סוד (9, L ) אם יקבל את הרשימות ii-i  שלפניך? פרט את המעקב אחר ביצוע האלגוריתם עבור כל אחת  מהרשימות.

i .  8, 25, 9, 3, 41, 10 

ii.   7, 2, 9, 5, 24, 7, 18, 3, 14, 4

 

א. הסבר הסבר באופן כללי מה מבצע האלגוריתם סוד(X, L ).

ב. מהי סיבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם סוד (X , L ) ? נמק

דרג את רמת הקושי של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

קל מאוד

 

 

 

קשה מאוד

1

2

3

4

5

 

דרג את בהירות הניסוח של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

ברור לחלוטין

 

 

 

לא ברור לחלוטין

1

2

3

4

5

 

מה צריך להיות, לפי דעתך, מפתח ההערכה של השאלה:

 

מדעי המחשב ב' (עיצוב תכנה) - שאלה 2:

במרשם התושבים של העיר "שמחה" שומרים את מספר המשפחות שיש להן 1, 2, 3, ... k  ילדים, ואת מספר המשפחות שבהן יש רצפים מסוימים של סדר הלידה של בנים ובנות.

לרצף כלשהו של סדר לידת ילדים שאינו קיים בעיר "שמחה" אין ייצוג במרשם התושבים.

לדוגמה : י ש 80 משפחות שיש להן 3 ילדים, ומביניהן :

                   22 משפחות, שסדר לידת הילדים בהן הוא : בן,בן,בת

                   13 משפחות , שסדר לידת הילדים הוא :  בן, בת, בן

                  10 משפחות, שסדר לידת הילדים בהן הוא : בת, בת, בת

                  35 משפחות, שסדר לידת הילדים בהן הוא : בן, בת, בת

לאחר לידת כל ילד מעדכנים את מרשם התושבים בעיר.

א.       הצע ייצוג מתאים M  למרשם התושבים בעיר "שמחה".

לפניך שתי פעולות :

הפעולה מקבלת את מרשם התושבים M ואת מין היילוד G כאשר היילוד הוא ילד ראשון, ומעדכנת את M.

הוסף_בכור (M, G )

הפעולה מקבלת את מרשם התושבים M, את מין היילוד G , ואת רצף הילדים שנולדו לפניו S, ומעדכנת את M.

עדכן_מרשם (M, G, S )

 

ב.       (1 ) הגדר ותאר ממשק למימוש הפעולה עדכן_מרשם (M, G, S ).

       הפעולות יהיו מוגדרות על מבנה הנתונים שהצעת בסעיף א.

(2 )  ממש בסביבת העבודה את הפעולה עדכן_מרשם (M, G, S ), תוך שימוש 

        בפעולות הממשק שהגדרת בסעיף ב(1 ). אין צורך לממש את הפעולות שהגדרת בסעיף ב (1 ).

                     ג.     מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפעולה עדכן_מרשם (M, G , S ) ? נמק.

 

דרג את רמת הקושי של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

קל מאוד

 

 

 

קשה מאוד

1

2

3

4

5

 

דרג את בהירות הניסוח של השאלה לפי דעתך (הקף בעיגול):

ברור לחלוטין

 

 

 

לא ברור לחלוטין

1

2

3

4

5

 

מה צריך להיות, לפי דעתך, מפתח ההערכה של השאלה: