שגרות – כלי עבודה מתוצרת עצמית

עקיבא לביא

תיכון כדורי, מרכז המורים עמקים מזרחיים

akiva-l@zahav.net.il

 

בפתרון בעיות קיימות שיטות מקובלות שפותחו במשך השנים. ניתן לנסח את הכללים בצורות שונות. הניסוח המקובל בהוראת יסודות ממוקד לשיטת עבודה מסויימת. נשתמש בניסוח כללי יותר מכיוון שהוא משמש כבסיס טוב יותר ללימודים מתקדמים, כפי שנראה בהמשך.

שלבים בפתרון בעיות (כללי)

 

שלבים בפיתוח אלגוריתם (ע"פ יסודות)

הגדרת הבעיה והבנתה.

1.

}

הגדרת הקלט והפלט הנדרשים.

1.

בדיקת דוגמאות מיצגות.

2.

כלים (הגדרת הכלים בהם נשתמש).

2.

}

חלוקה לתת משימות.

3.

ניתוח (כולל בדיקת כל האפשרויות).

3.

הגדרת משתנים - שם, תפקיד וסוג.

4.

כתיבת אלגוריתם / תוכנית.

4.

}

אלגוריתם מילולי לפתרון הבעיה.

5.

מימוש בסביבת העבודה (תוכנית מחשב).

6.

בעת פתרון בעיות מורכבות, העבודה אינה לינארית אלא מעגלית. כאשר נתקלים בבעיה בשלב  מתקדם יותר, חוזרים אחורה. לדוגמא: אם בזמן ביצוע ניתוח הבעיה מתברר לנו שחסרים כלים, או שלא הבנו עד הסוף חלק מהבעיה, אנו חוזרים ומשלימים את השלבים הקודמים ואח"כ ממשיכים בעבודה.

נתמקד בנושא הכלים.

הכלים העומדים לרשותנו.

1.       כלים חיצוניים: מתמטיקה, סטטיסטיקה, פיזיקה וכו'. נושא בפני עצמו.

2.       כלים סטנדרטיים המובנים בשפה:

א. מבני נתונים (שלם, ממשי, מערך, מחרוזת, רשומה וכו').

ב. פעולות (חיבור, חיסור, השוואה וכו').

ג. שגרות (פונקציות ופרוצדורות).

3.       כלים שאנו יוצרים בעצמנו: הרשומה מאפשרת לנו לבנות מבני נתונים חדשים:

א. הרשומה מאפשרת לנו ליצור מבני נתונים חדשים (לא בחומר של  יסודות).

ב. השגרה מאפשרת לנו ליצור פעולות חדשות.

 

השגרה:

הבנת מקום השגרה בתהליך העבודה, מכתיבה לנו את שיטת העבודה - כללי השימוש והכתיבה.

1.              הממשק - Interface: השגרה היא למעשה קופסא שחורה. המשתמש (המתכנת) צריך לדעת כיצד להשתמש בשגרה, מה יבוצע ומה המגבלות. למשתמש לא חשוב כיצד בדיוק כתובה השגרה (הסתרה).

2.              הקשר היחידי בין השגרה ובין המשתמש צריך להיות דרך הפרמטרים הסטנדרטיים (כותרת השגרה). שימוש בפרמטרים גלובליים יהוה בעיה שתגביל מאוד את המשתמש.

 

סיכום:

ההצגה הנ"ל מיועדת ללימודי יסודות. לתלמידים חלשים שאינם ממשיכים ל 5 יח"ל ניתן לצמצם את ההצגה. בלימוד עיצוב תוכנה חוזרים על כך תוך הדגשת נושא הכלים כולו (כולל מיבני נתונים).

רצ"ב דף עבודה לכיתת יסודות ברוח הנ"ל.