הרקורסיה בחיינו

שרה וגנר

אהובה שפרלינג

אורט קרית מוצקין

תיכון ליאובק, חיפה

yossiw@netvision.net.il

lirmat@mcc.org.il

 

המטרה הינה לבחון תפיסת תלמידים לגבי מושג הרקורסיה, תוך התמקדות בחיי היום יום.

פעילות זו באה כסיכום לפעילויות כיתתיות על תופעת הרקורסיה ומאפייניה. הפעילויות כוללות:

·        פעילות סיווג,

·        תרגול בבנייה על סמך תיאורים רקורסיביים,

·        תרגול בניסוחים רקורסיביים.

הדיון הראשוני מביא את התלמידים להכרת מושגים ורעיונות מרכזיים, כמו סמטריה, עצירה/אינסופיות , סוג רקורסיה וכיוון התקדמותה.

 

לאחר הפעילות הכיתתית התבקשו התלמידים להגיש עבודה לא תכנותית שדרשה מהם זיהוי וניתוח של תופעות רקורסיביות.

בכנס נציג מספר דוגמאות מעבודות של תלמידים ונדון בהסברים שנתנו התלמידים תוך שימת דגש לנקודות רגישות.

זהו נסיון להראות דרך שונה לחשיפה של תלמידים לנושא הרקורסיה, נושא שסובב אותנו ורק צריך פתיחות לתופעה.