השתלמות "מדעי המחשב בשפת ג'אווה" – מכון ויצמן למדע, רחובות

 

ההשתלמות נערכת כחלק מן ההערכות לשינויים ביישום תכנית הלימודים במדעי המחשב בהתאם להנחיות המפמ"ר וועדת המקצוע.

מטרת ההשתלמות: לימוד שפת התכנות Java כדי להכשיר מורים למימוש תכנית הלימודים ביסודות מדעי המחשב ובעצוב תוכנה בשפה. ההשתלמות תכסה את כלי התכנות הנדרשים בשפה לצורך הוראת התכנית של יחידות לימוד אלו. תינתן העשרה בתחום של בניית יישומים גראפיים בעזרת הספריות המוכנות של השפה. כמו כן יוקנו עקרונות של תכנות מונחה עצמים.

 

היקף: 56 שעות עם ציון.
מקום: מכון ויצמן, מכון דוידסון, חדר 4

אוכלוסייה: מורי מדעי המחשב בבתי ספר תיכוניים.
מרכזת ההשתלמות: ד"ר נוע רגוניס

 

אופי ההשתלמות: ההשתלמות תשלב הוראה פרונטאלית ותרגול במעבדת מחשבים. בכל מפגש יינתנו תרגילים אותם יש להשלים עד למפגש הבא.

חובות ההשתלמות: נוכחות של 80% משעות ההשתלמות, הגשת תרגילים כפי שיידרש בתום כל מפגש, הגשת פרויקט סיכום בהתאם להנחיות שיפורסמו בתחילת ההשתלמות.

 

חלק מהמפגשים יתקיימו אחה"צ (16:00-19:15) וחלק מהמפגשים יהיו בימים מרוכזים (9:00-16:00)

 

תאריכי ההשתלמות:

3 ימים מרוכזים: שני 15.8.05, שלישי 16.8.05, רביעי 17.8.05

6 מפגשים בימי חמישי אחה"צ בתאריכים הבאים: 8.9.05, 15.9.05, 22.9.05, 29.9.05, 6.10.05, 27.10.05

יום מרוכז נוסף יתקיים בחופש סוכות – יום חמישי 20.10.05

 

הרשמה:

טופס הרשמה ניתן להוריד כאן

לפרטים נוספים נא לפנות אל דלית או אסתי, טלפון 08-9378364, פקס  9378419 - 08

 

תכני ההשתלמות:

* תכנות מונחה עצמים ושפות תכנות מונחה עצמים – על מה אנחנו מדברים. הדגמות בסביבת הפיתוח BlueJ.
* עקרונות תכנות מונחה עצמים: טיפוס, עצם, תכונות, פעולות, יצירת עצמים, הפעלת פעולות על עצמים.
* שימוש בסביבת הפיתוח
BlueJ.

* התחביר הבסיסי של שפת Java: הגדרת טיפוס, הגדרת תכונות, הגדרת פעולות, הגדרת פרמטרים, הגדרת פעולה יוצרת.

* תחביר הוראות השמה, ביטויים חשבוניים והוראות תנאי. פונקציות ספרייה מתמטיות.

* הגדרת עצמים בתוך טיפוס ראשי. קלט ופלט ב- Java. אלגוריתם ראשי ממומש בפעולה הראשית.

* הדגמות בסביבת הפיתוח Jeliot. פעולות קובעות ופעולות מאחזרות.
* תחביר לולאות ב-
Java. גרסת בסיס של לולאת for, הרחבות של לולאת for, לולאת while. שימוש בסביבת הפיתוח Jeliot.

* פתרון בעיות בנוסח יסודות מדעי במחשב בשפת התכנות Java.
* מערכים של טיפוסים בסיסיים, מערכים של עצמים, ופתרון בעיות במערכים.

* הספריות הגראפיות של Java, השימוש בהן, פיתוח יישומים גראפיים.

* פתרון בעיות בנוסח טנ"מ (טיפוס נתונים מופשט) רשימה, טנ"מ מחסנית, וטנ"מ עץ.

* הורשה בתכנות מונחה עצמים.

* היכרות עם סביבות פיתוח מתקדמות.