השתלמות יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה - תל אביב 2008

 

אנחנו שמחים להודיע על פתיחת השתלמות יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה

שתתקיים במפ"ט עמל, קהילת קיוב 17 ת"א (ראו מפה).

ההשתלמות תועבר ע"י ד"ר תמר פז ותתבסס על סביבת Eclipse .

ההשתלמות מיועדת למורי מדעי המחשב בחטיבה העליונה.

 

אופי ההשתלמות:

עיקר העבודה תעשה באופן עצמאי (בבית) בעזרת דפי עבודה מודרכים שינתנו למשתתפים.

במקביל, תינתן למשתלמים תמיכה שוטפת דרך פורום מיוחד לקורס.

בכל פגישה ינתנו מטלות להגשה בדואר אלקטרוני ולכן כל המשתתפים יחוייבו למסור כתובת דוא"ל אישית מעודכנת.

בנוסף, יתקיימו 4 מפגשי הנחייה במפ"ט עמל ת"א. במפגשים האלה יתקיים דיון מסכם על התכנים של דפי העבודה ויטופלו משימות בעייתיות.

תאריכי המפגשים: (מפ"ט עמל ת"א)

חמישי 29.5.08 בשעות 16:00-20:00

חמישי 19.6.08 בשעות 16:00-19:00

רביעי 9.7.08   בשעות 16:00-19:00

רביעי 23.7.08 בשעות 16:00-19:00

 

דרישות הקורס:

השתתפות ב- 4 מפגשים בת"א.

עבודה שבועית באופן עצמאי במחשב על-פי דפי העבודה מודרכים והגשת שיעורי בית בדואר אלקטרוני.

השתתפות בפורום שבועי לליבון בעיות הקשורות בחומר הנלמד באותו שבוע.

בנוסף, יעמוד לרשות המשתתפים פורום שיסייע בהכנת שיעורי הבית.

 

הרשמה:

ניתן לשלוח את הטופס המצורף לפקס 04-8293004, או לדוא"ל lapidot@tx.technion.ac.il

או לשלוח לכתובת: מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, הוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה 32000

שימו לב: אם לא קיבלתם אישור על קבלת הטופס תוך 5 ימים – סימן שלא קיבלנו את הטופס ואתם מתבקשים לשלוח אותו שוב.

 

ההשתתפות בהשתלמות היא ללא תשלום ומוכרת לגמול השתלמות (42 שעות בלי ציון).

מורים שיהיו מעוניינים בגמול השתלמות, יתבקשו לשלם 50 ש"ח עבור הטיפול בגמול.

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים !

 

טופס הרשמה להשתלמות יסודות מדעי המחשב בשפת ג'אווה ת"א (פתיחה 29.5.08)

נא לשלוח אל:

מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, הוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה 32000

או לפקס 04-8293004, או לדוא"ל lapidot@tx.technion.ac.il

שימו לב: אם לא קיבלתם אישור על קבלת הטופס תוך 5 ימים – סימן שלא קיבלנו את הטופס ואתם מתבקשים לשלוח אותו שוב

  

שם: ____________________________________________________

תעודת זהות: _________________________________

כתובת מלאה: ____________________________________________________

                   ____________________________________________________

טלפון בבית: __________________________________

טלפון נייד: ___________________________________

דוא"ל (חובה!): ______________________________________

בית ספר: ____________________________________

יישוב: ______________________________________

נא להשלים:

¨    יש לי רקע טוב בשפת פסקל

¨    יש לי רקע טוב בשפת סי

¨    יש לי רקע בג'אווה. נא לפרט: _________________________________________________

¨    יש לי רקע בשפת סי שרפ